torsdag den 6. august 2009

Energikilder Danmark

Hvilke energikilder er der i Danmark. Hvor kommer strøm og varme fra, og hvilke muligheder vil der komme på sigt.

De mest almindelige energikilder i Danmark er fossile brændstoffer som kul og olie. Denne del står for langt den største del af energiproduktionen i Danmark. Heldigvis bliver denne del mindre og mindre, da man hele tiden arbejder på at finde alternative energikilder, der kan give en højere effekt, samt reducerer udledning af co2 i atmosfæren.

Den mest udbredte alternative energikilde i Danmark er selvfølgelig vindmøllen. Fra midten af halvfemserne til ca. 2005 blev der opsat ekstremt mange vindmøller i Danmark. Derved fik man fyldt mange af de egnede steder op med vindmøller, og det er derfor ikke muligt at opsætte møller på land med det samme tempo. Derfor har man nu udvidet horisonten, og bygger hav møller, som står sammen i klynger i havet og producerer grøn energi til os alle.

Man arbejder også på at fyre med biomasse og biogas, som er co2 neutralt. Biomassen og biogassen er affaldsprodukter fra fx. madindustrien og landbruget, og anvendes dette rigtig har man en rigtig god energikilde.

Affaldsforbrænding bliver også en større energikilde i Danmark. Man få flere og flere steder forbrændingsanlæg, som laver affald om til fjernvarme. Dette reducerer forureningen, da affaldet ikke gemmes i jorden, men brændes.

Solenergi vinder også frem i Danmark, men kun i mindre skala, da der i Danmark ikke er nok soltimer til at drive større anlæg. De fleste solanlæg i Danmark er til privat brug, og kan supplere husholdningernes daglige forbrug.

Bølgeenergi kan blive en af de nye varige energikilder i Danmark. Der forskes meget i hvordan man kan udnytte strømmen og bølge i vandet, til at generere el. Om ikke mange år vil disse anlæg blive installeret i de danske farvande, og producerer grøn energi til os.

1 kommentar: