lørdag den 13. februar 2010

Tilskud til jordvarmeanlæg


Det er muligt at få tilskud til jordvarmeanlæg i år 2010. Regeringen har afsat 400 mio. kroner til skrotning af oliefyr..Der kan søges om tilskud fra den 1. marts 2010. Tilskuddene uddeles efter først til mølle princippet.

Regler for énfamilieboliger:
• Til etablering af væske-vand varmepumpe (jordvarme) ydes et tilskud på kr. 20.000,-
• Til etablering af luft-vand varmepumpe ydes et tilskud på kr. 15.000,-

Dit energiselskab vil hjælpe dig med at søge tilskud til jordvarmeanlæg.

Bygger du nyt hus, er forskellen ml. etablering af alm. varmeanlæg og etablering 35.000 kr. Med tilskuddet er forskellen reduceret til 15.000 kr. Samtidig er jordvarme billigere at bruge end traditionelle varmeanlæg. De 15.000 bliver derfor hurtigt tjent tilbage. Endvidere et er jordvarmeanlæg meget miljøvenligt, da der kun tilføres minimal energi, i for af EL. Da meget el kommer fra vindmøller, vil dette være næsten CO2 neutral opvarmning af dit hus.

Sp hav venter du på, kom i gang med at instaler dit jordvarmenalæg, og få søgt tilskud til jordvarmeanlæg hurtigst muligt.

Geotermisk energi i Danmark


Geotermisk energi i Danmark er ikke nært så udbredt som fx. i Tyskland, hvor op mod 200 anlæg er i produktion eller under opførelse. Til sammenligning er der kun 3 testanlæg baseret på geotermisk energi i Danmark.

Geotermisk energi er en energiform, hvor man pumper vand op fra undergrunden fra 2,5 km til 3 km dybde. Vandet har her en temperatur på 75 grader. Varmen udvindes fra vandet, og vandet pumpes tilbage i undergrunden med en temperatur på 17 grader. Denne måde er næsten CO2 neutral, men meget effektiv.

Grunden til at man i Danmark ikke har flere anlæg, er ikke fordi det ikke er muligt. Der er flere steder i Danmark, hvor man kunne bruge geotermisk teknologi til udvinding af energi. I følge eksperterne er der særligt gode muligheder for at udvinde geotermi i København, Brønderslev, Hillerød, Holbæk, Kalundborg, Kerteminde, Nyborg - og Hjørring.

DONG har i øjeblikket eneretten til Danmarks undergrund. Derfor kræver DONG, at de skal have 6 % i afkast af anlægget, samtidig med at de har en stor indflydelse på opførelse af drift af anlægget. Pga. af dette bliver omkostningerne for høje i forhold til de nuværende fossile brændstoffer. DONG's monopol ophører i 2013, men indtil vil der ikke blive opført anlæg til at levere geotermisk energi i Danmark. Det betyder at danskerne dels går glip af en besparelse på varmeregningen, og dels bidrager unødvendigt til CO2 udledning i atmosfæren.