søndag den 6. december 2009

Energiforbrug i hjemmet


Energiforbrug i hjemmet er den skrue vi bedst kan dreje på, når vi skal reducerer vores energiforbrug og derved skåne både miljøet men også vores egen pengepung.

Energiforbrug i hjemmet består af flere ting. El, vand og varme. Det er meget forskelligt fra husstand til husstand hvor man mest effektivt kan sætte ind, da standen på huset, familiens størrelse og alderssammensætning og forbrugsmønster. Der er dog nogle generelle betragtninger man kan gå ud fra, og derved bruge som målepind for sit eget forbrug.

Det gennemsnitlige El forbrug i danmark ligger på 1500 KwH pr. person. Vandforbruget for én person er gennemsnitligt 130 liter i døgnet – det bliver til 46 m3 om året.Varmeforbrug til opvarmet vand udgør 73 m3 naturgas eller 750 kWh til fjernvarme. Varmeforbruget er næsten umuligt at beregne et gennemsnit, da dette svinger utroligt meget. Derfor har jeg her kun din forventning kontra dit forbrug.

Spar på elforbruget:

* Udskift dine glødepærer og spots med sparepærer og LED spots/belysning
* Få el-spareskinner installeret på de steder hvor du/I har meget elektronik tilkoblet, fx ved fjernsynet.
* Udskift gamle slidte el-apperater med nye og mere energivenlige
* Elsparefonden anbefaler at der ikke bruges mere end 1.000 kWh pr. person. Gå efter dette mål, så er du allerede langt
* Lån en måler, du kan sætte imellem stikkontakten og det elektriske apperart, for at måle hvor mange kWh der trækkes ud af netop dette stik.

Spar på vandet:

* Udskift gamletoiletter med nye. Du kan spare op til 10 liter vand pr. skyl da de fleste ældre toiletter skyller 12 liter, hvor nye skyller 2 og 4 liter i stedet. Dette kan mærkes i en familie på 4 mand der skyller 5 gange om dagen 365 dage om året.. Et hurtigt regnestykke viser at (5 x 5 x 10 x 365) er over 91 liter vand. Antager vi at 1000 liter koster 25 kr. inkl spildevandsafgift, er det mere end 2200 kr pr. år.
* Tag korte effektive bade. Dette sparer dig for både vand og varmeforbrug til opvarmning af vand.
* Udskift brusehoveder til nye der har et lavere forbrug.

Spar på varmen:

* Udskift gamle vinduer til nye energirigtige ruder.
* Få efterisoleret dit hus, både hulmursisolering samt loftsisolering
* Undgå for høj indetemperatur. 21 grader bør være rigeligt. I soveværelse anbefales der en temperatur på 18 - 19 grader
* Luft ud 1-2 gange om dagen, hvor du lufter ud i hele huset i 5 - 10 minutter.
* Tænd og sluk ikke for varmen ofte, da opstart af varmeanlæg er ekstrem dyrt. Skal du væk i en uge til 14 dage, skru da ned for varmen til 16-18 grader, men sluk ikke. Skal du væk i en længere periode kan det være en fordel at slukke. Husk dog at når der ikke er varme på, kan der dannes fugt.

Jeg håber du har fået et lille overblik over energiforbrug, og hvor du kan sætte ind i forhold til dette.

lørdag den 5. december 2009

Danmarks energiforbrug 2008


Danmarks energiforbrug 2008 viser at udledningen af CO2 er faldet svagt. Det samlede energiforbrug faldt med 2,2 %. Faldet skyldes både at den danske produktion af elkraft fra kulkraftværker er faldet i 2008, fordi den tidligere eksport af el er ændret til import af el (produktionen af el i de lande, som vi importere fra er baseret på vandkraft og kernekraft, altså CO2-fri energi). Desuden er det endelige energiforbrug faldet, hvilket til kan skyldes finanskrisen, og deraf produktionsnedgang man har set i slutningen af 2008. CO2 udledningen faldt med 2,1 %. Det betyder, at CO2 udledningerne siden 1990 er faldet med mere end 15 %. Da meget af den tidligere produktion i Danmark er flyttet til andre lande, er det dog ikke et reelt udtryk for en faldende CO2 produktion på verdensplan. Dog skal det her siges at man ikke her korrigeret for at nyetablerede produktioner i udlandet er mere co2 effektive, og at co2 forbruget derved kan være mindre ved den nye produktion, i forhold til den gamle.

Ifølge statistikken er energiforbruget i private husholdninger faldet med 1,1 %, hvilket måske kan tilskrives bedre isolering generelt og besparelser på energiforbruget. Endvidere en danskerne blevet mere fokuserede på energiforbrug i Danmark i 2008, og mange vælger at leve et grønnere liv. Med dette skal det forståes som at det købes biler det er mere brændstoføkonomiske korrekte, glødepærer udskiftes med sparepærer og huse isoleres bedre.

Danmark er stadig selvforsynende med energi. Godt nok faldt den danske produktion af olie, naturgas og vedvarende energi med 1,6 % i 2008, men Danmark producerer 30 % mere energi end vi forbruger.

Danmark er storeksportør af udstyr til vedvarende energi
Eksporten af energiteknologi og -udstyr (primært til vindkraft) steg med 19 % og 10 mia. kr. i 2008 og udgør nu mere end 10 % af Danmarks samlede vareeksport. Dette er et marked der vil blive satset endnu mere på i fremtiden, da Danmark skal gå fra at være produktionsland, til at være vidensland.

tirsdag den 1. december 2009

Energispareråd under krisen


Er du blevet arbejdsløs, eller på anden måde haft en indtægtsnedgang, skal der spares nogle penge, for at få dagligdagen til at hænge sammen. Et oplagt sted at gøre problemet mindre, er at spare på energien. Her har du et par energispareråd.

For eksempel kan du:
* Sælge bilen og købe en cykel i stedet eller tage offentlig transport.
* Isolere huset
* Skære ned på vandforbruget
* Skifte til sparepærer alle steder, hvor det kan lade sig gøre
* gøre alle i husstanden opmærksom på at spare generelt på el, vand og varme

På den måde kan du spare op til 40-50.000 kr.om året, hvor bilen er den største besparelse. Sælger du ikke bilen vil det typisk være ml. 2 - 5.000 kr. pr år du sparer.

Naturligvis kan det ikke løse det grundlæggende problem, men du kan strække pengene lidt længere, så du måske ikke er helt så presset. Vi skal alle bruge energi i en eller anden størrelsesorden, men jo mere du skærer ned på dit energiforbrug, jo færre faste udgifter har du og jo mindre afhængig er du af en indkomst af en vis størrelse.

Ved at skære ned på dit energiforbrug, kan du løse flere problemer på en gang. Dine penge rækker længere og du begrænser din udledning af CO2. Undersøgelser har vist at krisen har bevirket at danskernes energiforbrug er faldet med otte procent i april, maj og juni i 2009, sammenlignet med samme periode sidste år, så tilsyneladene er der mange, som har forstået budskabet.

Vær sikker på, at det kan betale sig at spare. Hvis du har lidt på kistebunden og gerne vi investere i dit hus, så du på langt sigt sparer penge, er det vigtigt at du regner grundigt på det først. Nogle energiinvesteringer har nemlig en tilbagebetalingstid på 15-20 år og det er måske for lang tid at vente, før du kan se en besparelse. Regnestykket er godt nok ikke så nemt, for om tilbagebetalingstiden bliver lang eller kort, afhænger af mange ting. For eksempel afhænger tilbagebetalingstiden på opvarmningsanlæg meget af, om vintrene i fremtiden bliver milde eller strenge. Selvfølgelig får du besparelsen på et nyt opvarmningsanlæg fra dag 1, men du har brugt af dine opsparede midler til at købe anlægget.Du kan finde hjælp hos den leverandør der skal levere varen, eller den håndværker der skal opsætte det, så spørg her.