søndag den 6. december 2009

Energiforbrug i hjemmet


Energiforbrug i hjemmet er den skrue vi bedst kan dreje på, når vi skal reducerer vores energiforbrug og derved skåne både miljøet men også vores egen pengepung.

Energiforbrug i hjemmet består af flere ting. El, vand og varme. Det er meget forskelligt fra husstand til husstand hvor man mest effektivt kan sætte ind, da standen på huset, familiens størrelse og alderssammensætning og forbrugsmønster. Der er dog nogle generelle betragtninger man kan gå ud fra, og derved bruge som målepind for sit eget forbrug.

Det gennemsnitlige El forbrug i danmark ligger på 1500 KwH pr. person. Vandforbruget for én person er gennemsnitligt 130 liter i døgnet – det bliver til 46 m3 om året.Varmeforbrug til opvarmet vand udgør 73 m3 naturgas eller 750 kWh til fjernvarme. Varmeforbruget er næsten umuligt at beregne et gennemsnit, da dette svinger utroligt meget. Derfor har jeg her kun din forventning kontra dit forbrug.

Spar på elforbruget:

* Udskift dine glødepærer og spots med sparepærer og LED spots/belysning
* Få el-spareskinner installeret på de steder hvor du/I har meget elektronik tilkoblet, fx ved fjernsynet.
* Udskift gamle slidte el-apperater med nye og mere energivenlige
* Elsparefonden anbefaler at der ikke bruges mere end 1.000 kWh pr. person. Gå efter dette mål, så er du allerede langt
* Lån en måler, du kan sætte imellem stikkontakten og det elektriske apperart, for at måle hvor mange kWh der trækkes ud af netop dette stik.

Spar på vandet:

* Udskift gamletoiletter med nye. Du kan spare op til 10 liter vand pr. skyl da de fleste ældre toiletter skyller 12 liter, hvor nye skyller 2 og 4 liter i stedet. Dette kan mærkes i en familie på 4 mand der skyller 5 gange om dagen 365 dage om året.. Et hurtigt regnestykke viser at (5 x 5 x 10 x 365) er over 91 liter vand. Antager vi at 1000 liter koster 25 kr. inkl spildevandsafgift, er det mere end 2200 kr pr. år.
* Tag korte effektive bade. Dette sparer dig for både vand og varmeforbrug til opvarmning af vand.
* Udskift brusehoveder til nye der har et lavere forbrug.

Spar på varmen:

* Udskift gamle vinduer til nye energirigtige ruder.
* Få efterisoleret dit hus, både hulmursisolering samt loftsisolering
* Undgå for høj indetemperatur. 21 grader bør være rigeligt. I soveværelse anbefales der en temperatur på 18 - 19 grader
* Luft ud 1-2 gange om dagen, hvor du lufter ud i hele huset i 5 - 10 minutter.
* Tænd og sluk ikke for varmen ofte, da opstart af varmeanlæg er ekstrem dyrt. Skal du væk i en uge til 14 dage, skru da ned for varmen til 16-18 grader, men sluk ikke. Skal du væk i en længere periode kan det være en fordel at slukke. Husk dog at når der ikke er varme på, kan der dannes fugt.

Jeg håber du har fået et lille overblik over energiforbrug, og hvor du kan sætte ind i forhold til dette.

lørdag den 5. december 2009

Danmarks energiforbrug 2008


Danmarks energiforbrug 2008 viser at udledningen af CO2 er faldet svagt. Det samlede energiforbrug faldt med 2,2 %. Faldet skyldes både at den danske produktion af elkraft fra kulkraftværker er faldet i 2008, fordi den tidligere eksport af el er ændret til import af el (produktionen af el i de lande, som vi importere fra er baseret på vandkraft og kernekraft, altså CO2-fri energi). Desuden er det endelige energiforbrug faldet, hvilket til kan skyldes finanskrisen, og deraf produktionsnedgang man har set i slutningen af 2008. CO2 udledningen faldt med 2,1 %. Det betyder, at CO2 udledningerne siden 1990 er faldet med mere end 15 %. Da meget af den tidligere produktion i Danmark er flyttet til andre lande, er det dog ikke et reelt udtryk for en faldende CO2 produktion på verdensplan. Dog skal det her siges at man ikke her korrigeret for at nyetablerede produktioner i udlandet er mere co2 effektive, og at co2 forbruget derved kan være mindre ved den nye produktion, i forhold til den gamle.

Ifølge statistikken er energiforbruget i private husholdninger faldet med 1,1 %, hvilket måske kan tilskrives bedre isolering generelt og besparelser på energiforbruget. Endvidere en danskerne blevet mere fokuserede på energiforbrug i Danmark i 2008, og mange vælger at leve et grønnere liv. Med dette skal det forståes som at det købes biler det er mere brændstoføkonomiske korrekte, glødepærer udskiftes med sparepærer og huse isoleres bedre.

Danmark er stadig selvforsynende med energi. Godt nok faldt den danske produktion af olie, naturgas og vedvarende energi med 1,6 % i 2008, men Danmark producerer 30 % mere energi end vi forbruger.

Danmark er storeksportør af udstyr til vedvarende energi
Eksporten af energiteknologi og -udstyr (primært til vindkraft) steg med 19 % og 10 mia. kr. i 2008 og udgør nu mere end 10 % af Danmarks samlede vareeksport. Dette er et marked der vil blive satset endnu mere på i fremtiden, da Danmark skal gå fra at være produktionsland, til at være vidensland.

tirsdag den 1. december 2009

Energispareråd under krisen


Er du blevet arbejdsløs, eller på anden måde haft en indtægtsnedgang, skal der spares nogle penge, for at få dagligdagen til at hænge sammen. Et oplagt sted at gøre problemet mindre, er at spare på energien. Her har du et par energispareråd.

For eksempel kan du:
* Sælge bilen og købe en cykel i stedet eller tage offentlig transport.
* Isolere huset
* Skære ned på vandforbruget
* Skifte til sparepærer alle steder, hvor det kan lade sig gøre
* gøre alle i husstanden opmærksom på at spare generelt på el, vand og varme

På den måde kan du spare op til 40-50.000 kr.om året, hvor bilen er den største besparelse. Sælger du ikke bilen vil det typisk være ml. 2 - 5.000 kr. pr år du sparer.

Naturligvis kan det ikke løse det grundlæggende problem, men du kan strække pengene lidt længere, så du måske ikke er helt så presset. Vi skal alle bruge energi i en eller anden størrelsesorden, men jo mere du skærer ned på dit energiforbrug, jo færre faste udgifter har du og jo mindre afhængig er du af en indkomst af en vis størrelse.

Ved at skære ned på dit energiforbrug, kan du løse flere problemer på en gang. Dine penge rækker længere og du begrænser din udledning af CO2. Undersøgelser har vist at krisen har bevirket at danskernes energiforbrug er faldet med otte procent i april, maj og juni i 2009, sammenlignet med samme periode sidste år, så tilsyneladene er der mange, som har forstået budskabet.

Vær sikker på, at det kan betale sig at spare. Hvis du har lidt på kistebunden og gerne vi investere i dit hus, så du på langt sigt sparer penge, er det vigtigt at du regner grundigt på det først. Nogle energiinvesteringer har nemlig en tilbagebetalingstid på 15-20 år og det er måske for lang tid at vente, før du kan se en besparelse. Regnestykket er godt nok ikke så nemt, for om tilbagebetalingstiden bliver lang eller kort, afhænger af mange ting. For eksempel afhænger tilbagebetalingstiden på opvarmningsanlæg meget af, om vintrene i fremtiden bliver milde eller strenge. Selvfølgelig får du besparelsen på et nyt opvarmningsanlæg fra dag 1, men du har brugt af dine opsparede midler til at købe anlægget.Du kan finde hjælp hos den leverandør der skal levere varen, eller den håndværker der skal opsætte det, så spørg her.

mandag den 30. november 2009

Miljøproblemer Danmark og Globale


Har du aldrig undret dig over, hvorfor miljøproblemer ikke bare bliver løst straks? Hvorfor kan man diskutere dem uendeligt? Hvorfor skal der først ’lig på bordet’, før man gør noget effektivt mod et miljøproblem?

Mange kommer til at tænke på miljøproblemer, som problemer i miljøet. Men det er ikke miljøet, der har problemer. Det er os mennesker, der har problemer med den måde, vi forvalter miljøet på.

Jamen, hvorfor finder vi så ikke bare ud af at få løst miljøproblemerne, når vi nu ved, at det er os mennesker, der har problemerne? Det viser sig hurtigt ved et rundspørge, at slet ikke alle mennesker er af samme opfattelse af, hvad der er et miljøproblem.

Hvordan er det for eksempel med luftforureningen fra trafikken i de store byer? Er det ikke et miljøproblem? Johhh, men, vil nogle svare.

Fodgængere og cyklister vil sikkert sige, at det er et alvorligt problem, der straks bør gøres noget alvorligt ved. Men hvad siger bilisterne? Mange bilister vil sikkert vedgå, at man skal undgår forurenende luft i byerne, men når det kommer til midlerne for at bekæmpe luftforureningen, hører enigheden sikkert op.

Mange bilister vil mene, at så slemt er det da heller ikke med forureningen fra bilerne, for der er jo indført skrappe regler, der begrænser udstødningen. Og bilerne skal jo også være her osv.

Hvis alle havde den samme interesse i løsningen af et miljøproblem, ville problemet så at sige blive løst af sig selv. For hvis alle var interesseret i at det blev løst, så ville alle indsatser trække i retning af at løse miljøproblemet.

Når vi oplever, at folk har modstridende meninger om et konkret miljøproblem, vil det som regel ikke bunde så meget i, at folk har forskellig viden om problemet. Det, der typisk skiller folks meninger, er folks forskellige værdier og deres forskellige interesser i lige netop det konkrete miljøproblem.

Foruden konflikter mellem forskellige interesser mellem forskellige mennesker, har vi også selv nogle mere personlige dilemmaer eller personlige konflikter mellem vore interesser. Bilisten er også ind imellem fodgænger og må indånde den forurenede trafikos. Så vedkommendes generelle mening bliver resultatet af en afvejning af de forskellige modsat rettede interesser.

Vi kender også til konflikter på et overordnet plan, sådan som det kommer til udtryk i lovgivning og lignende. Bilisme er ikke godt for sundheden, idet både fysisk aktivitet nedsættes og luftkvaliteten påvirkes. Så af den grund burde biler forbydes. Men biler er også en vigtig del af det økonomiske system, og det taler til gunst for bilernes bidrag til skade for sundheden.

Selv om det ofte ikke er muligt at blive helt enige om, hvordan man reducere et miljøproblem, så må man tage de opgør med interessekonflikterne, som er nødvendige. En god målestok kan være at se på, hvad der tjener mennesker bedst i det lange løb. Mange sundhedsproblemer har et kortsigtet perspektiv og et langsigtet perspektiv. Jo bedre man kan få de langsigtede perspektiver med i løsningen af de kortsigtede problemer, jo bedre vil løsninger være i mange tilfælde. De kan i så tilfælde blive bidrag til en mere bæredygtig udvikling, til gavn for fremtidige generationer, også.

Forfatter resurse box:- Søren Breiting har arbejdet med miljøundervisning igennem mange år som lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) http://www.dpu.dk og har blandt andet gjort mange resurser om miljøproblemer tilgængelige gennem miljøportalen http://www.Miljoeedderkoppen.dk

tirsdag den 10. november 2009

Hvad er en vindmølle


Hvad er en vindmølle? Dette spørgsmål vil jeg prøve at give en enkel beskrivelse af i dette indlæg.


En vindmølle er et apperart der kan trække energien ud af vinden, og omdanne den til elektricitet uden at forurene. En gennemsnitlig moderne vindmølle, med en relativ god placering, på land eller til havs, vil i løbet af den tid den er i funktion spare miljøet for 150.000.000 kg co2


Møllen består af et tårn, som er fastgjort til jorden på et fundament, som normalt er lavet af beton. Oven på tårnet er selve møllehatten, som normalt kaldes nacellen. Inden i nacellen finder vi generator og gearkasse. Forrest på nacellen finder vi rotoren, som normalt består af tre vinger, som er fastgjort på et nav, som driver generatoren.


Den måde vindmøllen producerer strøm er ved at vingerne drejer rundt når det blæser. Vingerne driver et nav der trækker en generator. Generatoren genererer strøm som sendes gennem en transformator, og derefter ud på det danske el-net. Det er egentlig en ganske simpel proces, men teknologien i det er meget kompliceret, og forbedres hele tiden.


I danmark produceres ca 23 % af det samlede elforbrug af vindmøller. Nogle dage kan der være over 50 % og andre dage tæt på 0 % Derfor skal kulkraftværkerne kunne omstille sig fra time til time, og vindmølleproduktionen følges derved nøje, for at sørge for at der er strøm nok, til at forsyne de danske hjem og virksomheder.

torsdag den 5. november 2009

Hvad er forurening


Man hører meget i tiden om forurening, klima og miljø, men hvad er forurening egentlig for en størrelse og hvad forurener og hvordan.

Forurening defineres som noget der skader miljøet/klimaet, mennesker eller dyr. Forurening kan være mange tig fx luftforurening i form af bil-os og anden fossil forbrænding af bl.a. kul og olie, kemikalier som sprøjtegifte, skald smidt i naturen som ikke kan nedbrydes, støjforurening som påvirker dyr og mennesker mv. Der er altså mange former for forurening som alle har en negativ påvirkning.

forurening er et menneskeskabt problem, der er kommet i forbindelse med vores teknologiske udvikling, og vore stigende forbrugslyst. Heldigvis er mange mennesker blevet opmærksom på de påvirkninger de påfører ved forbrug og produktion, og derfor er der i stigende grad kommet mere fokus på grøn teknologi og genbrug, el-produktion fra vind, sol og vand for at mindske de negative miljø og klima påvirkninger. Det betyder også at vi kan se en lysere fremtid for den verden vi kender i dag, og kan være sikker på at den vil eksisterer mange år frem.

Min opfordring til dig er at tænke på dit forbrug, genbruge det du kan og støtte virksomheder og politikere der går ind for at gøre verden mere "grøn" og mindske forureningen på vores jord.

tirsdag den 27. oktober 2009

Biobrændsel - ulemper


Biobrændsel er meget aktuel i tiden, da der er meget fokus på miljørigtig energi. I de senere år, er der kommet en lang række nye teknologier til at udnytte diverse ressourcer til brug for energiproduktion. Dette gør at co2 udslippet nedsættes til gavn for verdens klima.

Biobrændsel kan dog medføre nogle ulemper - Første generations biobrændstoffer er primært ethanol og biodiesel produceret på basis af fødevarer og andre landbrugsafgrøder til erstatning for benzin og dieselolie. Første generations bioethanol, der er en form for alkohol, kan produceres af en lang række stivelses- eller sukkerholdige afgrøder som eksempelvis korn og sukkerrør. Biodiesel produceres på grundlag af stærkt olieholdige afgrøder som raps, sojabønner og palmeolie fra oliepalmer. Dvs. råstoffer som bruges til at lave fødevarer samt andre produkter.

For det første belaster denne produktion verdens fødevareproduktion, hvilket presser priserne op på disse råvarer. Dette har en stor betydning for u-landene som derved vil få sværere ved at få fat i råvarerne til fødevareproduktion. For det andet kræver produktionen og forarbejdningen af råstofferne en del energi, som forringer co2 gevinsten ved denne type biobrændsel. For det tredie bruges der ofte sprøjtegifte til produktion af disse råvarer som belaster miljøet på andre måder end co2. Og som en fjerde ting, er udnyttelsen af råstofferne for lave, hvilket betyder at spildproduktionen er for stor.

Derfor skal man når man tænker biobrændstof finde ud af hvilken type det er, og hvad den er produceret ud fra. Anden generations biobrændstof er til gengæld mere miljøvenlig, da den produceres af biomasse, dvs. affald og biprodukter. Jeg vil senere beskrive anden generations biobrændstof her på bloggen.

onsdag den 14. oktober 2009

Hvad gør co2


Man hører så meget om co2 og at det har en meget skadelig virkning på vores klima, men hvad gør co2 egentlig helt præcis ved klimaet.


Co2, kaldes også kuldioxid. Det er en luftart som findes naturligt omkring os. Jorden ville faktisk ikke kunne eksistere som vi kender den i dag uden co2, da co2 er med til at holde jorden varm, og derved sørge for at planter og dyr kan leve på jorden. I det naturlige kredsløb indånder mennesker, og de fleste dyr ilt, og udånder co2. Planter indånder co2 og udånder ilt, og på den måde opretholdes den naturlige balance.


Det der sker når vi menneske udleder unaturligt meget co2 er at balancen ikke kan opretholdes, og luften kommer til at indeholde en større mængde co2. Co2 gør det, at den forhindre varme i at slippe ud i rummet. Det betyder at jo mere co2 der kommer i luften, jo varmere vil der blive på jorden. Bliver der for varmt på jorden risikerer vi at isen på nordpolen og sydpolen smelter, hvilket medfører at vandstanden i verdenshavene stiger, og meget land vil blive oversvømmet. Der vil også komme større ørkenområder og klimaet vil ændre sig således at flere dyrearter vil uddø, og det samme med plantearter. Det er derfor vigtigt at sætte ind, inden for meget co2 udledes i atmosfæren, med katastrofale konsekvenser til følge. Så hvad gør co2, det ødelægger vores klima!


Du kan gøre din del ved at tænke over hvordan du bruger energi, og vælge de energirigtige løsninger som sparepærer, god isolering, biler der kører lang på litere osv. Hjælp klimaet og hjælp dig selv og dine efterkommere.

onsdag den 30. september 2009

Strømforbrug ved fladskærm


De fleste af os har et fjernsyn, og bruger dette ofte. Det gør at dette møbel er en stor energisluger i private hjem, og det kan derfor være en god ide at tænke over hvordan man kan reducerer dette energiforbrug. Strømforbrug ved fladskærme er generelt lavere end ved de traditionelle fjernsyn, og flere og flere skifter dog også ud efterhånden som de "gamle" fjernsyn går til.


Når man skal vælge et fladskærmsfjernsyn, er der plasma eller LCD skærme. De har hver deres styrker og svagheder. Er man på udkig efter en fladskærm og gerne vil undgå et højt strømforbrug, kan det dog generelt bedst betale sig at gå efter LCD-skærme. Plasmaskærme bruger omkring halvanden gange så meget strøm som LCD-skærme på at vise tv. Standby-forbruget er til gengæld ikke afhængigt af, hvilken skærmtype man har.


Ved at udskifte det gamle fjernsyn med et fladskærms tv, reducerer man strømforbruget med ca. 100 KwH pr år. Dog kommer der i øjeblikket mange nye modeller som er endnu mere energieffektive, så jeg vil klart anbefale dig at tjekke fjernsynets elforbrug, både ved standby samt når fladskærmen er tændt, og tag dette med i overvejelsen når du skal vælge din nye fladskærm.


Der er altså kontante og miljømæssige fordele ved at skifte dit gamle fjernsyn ud med en fladskærm, eller skifte en gammel fladskærm ud med en ny. Dit strømforbrug bliver reduceret og du sparer derved penge og miljøet for co2 udledning. Desuden vil du ofte oplave at få en bedre tv oplevelse samt et flot møbel til dit hus, uanset hvor det er placeret.mandag den 7. september 2009

Elvarme forbrug

Elvarme er den mest forurenende varmeform der er i Danmark. Hver gang 1 alm. parcelhus i Danmark opvarmes med elvarme, svarer det forbrug, og derved forurening til at 3-4 alm. parcelhuse kan opvarmes med fjernvarme.

Ca. 100.000 husstande i Danmark varmer huset op med elvarme. Det er ca. dobbelt så dyrt som naturgas eller olie, og 3 gange så dyrt som træpiller. Derfor kan der være mange penge at spare på sigt, ved at udskifte elvarmen.

Der har dog været snak om at elvarme ikke kun er dårligt. Om natten produceres der en masse strøm fra vindmøller, som eksporteres eller går til spilde, da det ikke kan blive forbrugt. Man arbejder derfor på en løsning, hvor man kombinerer fx natrugas eller fjernvarme med elvarme, for at udnytte den energi der kommer derfra. Det smarte er at elvarmen vil komme fra en vedvarende energikilde, og dermed får man co2 neutral varme. Systemet er ikke udviklet endnu, men mon ikke det kommer på sigt.

Der findes heldigvis en måde hvor man kan måle sit elvarme forbrug, og se hvad man kan spare ved at varme huset op med en anden energikilde. Klik her, for at gå til elsparefondens elvarme forbrug beregner

mandag den 31. august 2009

Varmetab i vinduer


Et hus taber meget varme ved dets vinduer. Vinduerne er det tyndeste punkt i huset, og glasset har næsten direkte kontakt med kulden udenfor. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart hvordan man kan energisikre sine vinduer, så varmetabet minimeres.

Har man et ældre hus, vil det ofte kunne betale sig at sætte et ekstra lag glas uden på de eksisterende vinduer, eller skifte vinduerne helt. Vinduer i dag er termoruder, som er isolerede, så de kolde dele der har kontakt med kulden, ikke kommer i kontakt med de dele der sidder indenfor. Man minimerer kuldebroerne i vinduerne, hvilket gør dem utrolig effektive. Tag evt. en snak med en professionel, og få hjælp til at lave en beregning på hvor meget varme du kan spare på udskiftning af vinduer. Dette er en meget effektiv måde at undgå varmetab ved vinduer.

Ønsker man ikke at skifte, eller har man nyere vinduer, kan man stadig gøre en ting for at minimerer varmetabet. Hav gardiner, lameller, persienner el. lign. i alle vinduer, og brug dem hver aften. Dette giver en ekstra isolering, som sparer en masse varme. Man kan faktisk mærke at den luft der er bag gardinet er koldere end den der er i rummet. Det er specielt vigtigt at trække for i vinterhalvåret. Da der alligevel er mørkt udenfor, lukker man heller ikke lyset ude, og nysgerrige personer kan ikke se ind.

Så træk for og undgå varmetab i dine vinduer

tirsdag den 25. august 2009

Genveks anlæg sparer penge for dig


Et genveks anlæg kan spare penge på din varmeregning.

Et genveks anlæg genbruger varmen far dit hus, til at opvarme luft der blæses ind i huset. Normalt anbefaler man at lufte ud 3 gange om dagen. Når man lufter ud, udskiftes opvarmet indendørs luft, men udendørs kold luft. Genveksanlæget lufter huset ud for dig, og du skal derfor ikke selv lufte ud. Den luft der suges ud, bruges til at varme den indpustede luft op, således at du ikke skal bruge gas/olie/el eller andet på at varme den kolde luft op.

Et genveks anlæg kan også bruges til nedkøling af huset såfremt man ønsker dette i de varme sommermåneder. Dog skal man holde sig for øje at dette ikke er energibesparende.

Har du en brændeovn, kna man også indstille sit genveks anlæg til at sprede varmen. Dette gøres ved at lave en luftkanal over brændeovnen, hvor varmen føres gennem et rørsystem på loftet, ud til husets andre rum. På denne måde får man det optimale ud af sin brændeovn.

Med genveks anlæget skaber man et sundt indeklima i sit hus, og sparer på varmen. Jeg har selv et, og vil varmt anbefale det til andre.

onsdag den 19. august 2009

Vedvarende energiformer

De vedvarende energiformer er energikilder der ikke slipper op, som fx kul,olie og gas vil gøre på et tidspunkt. En vedvarende energiform er fx vind, vand eller sol, som også vil være her om 100 år når olien er sluppet op.

Man er blevet mere opmærksom på vedvarende energi, da man kan se at det øgede forbrug af olie,kul og gas, for det første udleder en kæmpe mængde co2, og for det andet reducerer tiden til at kilderne slipper op.

Det er endvidere blevet et krav fra befolkningen, at politikerne gør noget aktivt for at sikre udbredelsen af produktion fra vedvarende energiformer. Gør de ikke dette vil de ingen stemmer få, og dermed miste indflydelse. Befolkningen, specielt i den vestlige verden, er de seneste år blevet meget opmærksom på miljøpåvirkninger. Derfor er det nu muligt at skabe en industri indenfor bl.a. vind og vand energi, der kan tjene penge. Dette er essentielt for de vedvarende energiformer, da der skal være nogle der vil udvikle og udbrede disse energiformer. Men "money makes the world go round" og dette gælder også med grøn energi.

Heldigvis er teknologien indenfor sol-,vind- og vandenergi de seneste år blevet udviklet kraftigt, og der er derfor håb for at vi med vedvarende energikilder kan producerer den mængde energi som samfundet kræver, uden at udlede store mængder co2 til skade for miljøet og de mennesker der bor i områder med stor forurening.

lørdag den 15. august 2009

tørretumbler sluger energi

En tørretumbler sluger energi. Hver gang du bruger en tørretumbler sviner du med energien og dermed ødelægger du miljøet. En tørretrumbler bruger i gennemsnit for 5 krpr. gang du bruger den, så det kan blive til ganske mange penge over et år.

Derfør bør du, af miljøets og din tengepungs skyld hænge dit tøj til tørre, i stedet for at tørretumble det. Det tager kun ca. 5 min længere at klare vasketøjet, og når du har prøvet det flere gange, tager det endnu mindre tid. Så derfor er mit råd til dig, tør dit tøj ude i den friske luft og spar penge og skån miljøet for unødig co2 udledning.

torsdag den 13. august 2009

Prisudvikling el

Prisudvikling på el har i det seneste år været nedadgående til glæde for os forbrugere. Afmatningen i verdensøkonomien har betydet at råvarepriser er faldet, samt efterspørgslen på el er faldet, da produktionen har været nedadgående. Derfor er det sjovt at være kunde hos elselskaberne lige nu. Priserne er dog steget lidt siden marts i år.

Økonomien ser ud til at have nået sit lavpunkt, og derfor kan det være en go ide at få låst elprisen fast i 1 eller 2 år, for at sikre den lave pris, da den forventes at få en opadgående kurve, så snart finanskrisen er løsnet op, og økonomierne igen er opadgående. Kontakt dit elselskab for at høre nærmere om dine muligheder for at sikre dig mod den fremtidige prisudvikling på el.

mandag den 10. august 2009

led sparepære

En led sparepære er fremtiden indenfor energirigtig belysning. Lysdioder som LED belysning består af, har mindst 80 % lavere energiforbrug, minimal varmeudvikling og 5 gange længere levetid end halogenspots og glødepærer, som består af hhv. gas og metaltråd, der skal opvarmes før de kan udsende lys.

Der arbejdes intenst på at udvikle LED sparepære. LED belysning bruges mange steder i dag, og det breder sig med lynets hast. Om få år vil teknologien være så udbredt at LED sparepære vil være de mest anvendte lyskilder. Dett vil betyde at samfundet vil kunne spare en masse kuldioxid udledning. Ca 22 % af verdens energiforbrug bruges til belysning. Der kan derfor lukkes ned for de mest forurenene kraftværker.

søndag den 9. august 2009

Ozonlagets betydning


Ozonlagets betydning for jorden er enorm. Ozonlaget blev opdaget for knap 100 år siden, men det blev først indgående forstået i midten af sidste århundrede. I 1985 blev ozonhullet opdaget, og i de følgende 10-15 år så vi en nedbrydning af ozonlaget. Denne nedbrydning satte UV-stråling på dagsordenen, fordi ozonlaget netop beskytter mod solens skadelige UV-stråling. UV-stråling har imidlertid også gavnlige virkninger som f.eks. dannelse af D-vitamin i huden. De skadelige virkninger har vi hørt meget om, især hudkræft.

Dvs. at uden ozonlaget vil vi ikke kunne leve på jorden, da solens UV stråler ville dræbe os alle og alt liv på jorden.

Ozon dannes naturligt ved en fotokemisk proces i de øverste atmosfærelag, hvor Solens ultraviolette stråling splitter iltmolekyler (O2) op i individuelle atomer O, hvorefter den samler dem i enheder af tre (O3).

I takt med, at det spreder sig ud over hele kloden via vindene i de øverste atmosfærelag, bliver ozonen langsomt nedbrudt af naturligt forekommende gasser i atmosfæren. Det er et system i naturlig balance.

I 1928 begyndte man imidlertid at bruge CFC-gasser, der blev brugt overalt i f.eks. køleskabe og som drivgas i sprayflasker eller som rensemidler. Da gasserne var inaktive ved jordoverfladen troede man umiddelbart at gasserne var harmløse. Men i 70'erne viste det sig, at gasserne var forholdsvist aktive, så snart de nåede op til området mellem 10 og 50 kilometer op i atmosfæren.

I slutningen af 1980'erne besluttede verdens lande dog samlet at forbyde disse gasser, og det arbejde bærer frugt nu, i form af at hullet i ozonlaget formindskes.

torsdag den 6. august 2009

Energikilder Danmark

Hvilke energikilder er der i Danmark. Hvor kommer strøm og varme fra, og hvilke muligheder vil der komme på sigt.

De mest almindelige energikilder i Danmark er fossile brændstoffer som kul og olie. Denne del står for langt den største del af energiproduktionen i Danmark. Heldigvis bliver denne del mindre og mindre, da man hele tiden arbejder på at finde alternative energikilder, der kan give en højere effekt, samt reducerer udledning af co2 i atmosfæren.

Den mest udbredte alternative energikilde i Danmark er selvfølgelig vindmøllen. Fra midten af halvfemserne til ca. 2005 blev der opsat ekstremt mange vindmøller i Danmark. Derved fik man fyldt mange af de egnede steder op med vindmøller, og det er derfor ikke muligt at opsætte møller på land med det samme tempo. Derfor har man nu udvidet horisonten, og bygger hav møller, som står sammen i klynger i havet og producerer grøn energi til os alle.

Man arbejder også på at fyre med biomasse og biogas, som er co2 neutralt. Biomassen og biogassen er affaldsprodukter fra fx. madindustrien og landbruget, og anvendes dette rigtig har man en rigtig god energikilde.

Affaldsforbrænding bliver også en større energikilde i Danmark. Man få flere og flere steder forbrændingsanlæg, som laver affald om til fjernvarme. Dette reducerer forureningen, da affaldet ikke gemmes i jorden, men brændes.

Solenergi vinder også frem i Danmark, men kun i mindre skala, da der i Danmark ikke er nok soltimer til at drive større anlæg. De fleste solanlæg i Danmark er til privat brug, og kan supplere husholdningernes daglige forbrug.

Bølgeenergi kan blive en af de nye varige energikilder i Danmark. Der forskes meget i hvordan man kan udnytte strømmen og bølge i vandet, til at generere el. Om ikke mange år vil disse anlæg blive installeret i de danske farvande, og producerer grøn energi til os.

onsdag den 5. august 2009

Elbil priser

Der er i øjeblikket meget snak om elbil priser i Danmark. Hvad kommer en en elbil til at koste, og hvad bliver den øvrige økonomi i den - "brændstof",vægtafgift, forsikring mv. Jeg vil i dette lille indslag prøve at give dig et overblik over elbil priser i Danmark.

Der florerer mange rygter om diverse elbiler, der er på vej til det danske marked. Der er dog et stort problem med elbiler. Mange af dem kan ikke køre mere en 200 km på en opladning, hvilket kan blive et problem for pendlere samt familier med et stort kørselsbehov privat. Den lave kilometer rækkevidde, betyder at elbiler hovedsageligt vil egne sig til folk i byerne, der arbejder i byen.

Det mest spændende bliver prisen på km i forhold til hav en benzindreven bil. Det formodes at elbiler er lang billigere i "brændstof" eller drivmiddel som vi også kan tage det. DONG Energy arbejder i øjeblikket på at tankstationer i Danmark også skal kunne tilbyde optankning af elbiler, eller batteribytte. Dette vil øge interessen for elbiler, da man nu ikke er begrænset fa batteritiden i bilen.

Der betales ikke vægtafgift af elbiler grundet det minimale udslip en elbil har. Dette er selvfølgelig med til at reducere driftsomkostningerne. Endvidere betales der heller ikke registraringsafgift af elbiler hvilket holder prisen på bilerne nede.

Det er desværre ikke til at angive præcise tal for hvor meget man kan spare med en elbil, da det kommer an på ens nuværende bil, samt hvilken elbil man vælger. Men et er sikkert, der kan spares rigtig manke penge på elbiler, og der kan spares rigtig meget co2 udledning.

tirsdag den 4. august 2009

Elforbrug Computer

Elforbrug og computer hænger unægteligt sammen. Men hvor meget el bruger en computer egentligt.

Dette er egentlig et svært spørgsmål, da der er stor forskel på computere. Først skal der tages højde for om det er en stationær eller en bærbar computer. Dernæst er der stor forskel på en computer fra 2009 og 2007. Endeligt er der forskel i ydeevnen, hvilket kan påvirke elforbruget på computeren.

Men skal man tage en gennemsnitsbetragtning, så bruger en stationær computer 126 watt i timen, hvor en bærbar computer gennemsnitligt bruger 27 watt i timen. Dette er en væsentlig forskel, og vil hurtigt kunne mærkes på elregningen.

Den store forskel skyldes skærmen, der bruger væsentlig mindre strøm, samt at en bærbar er bygget til at kunne yde mest muligt, og samtidig kunne have mest mulig batteritid.

Jeg håber dette lille indlæg gav dig et overblik over elforbrug på computer. Jeg vil senere på bloggen komme med yderligere tips til at spare på el i hjemmet.

mandag den 3. august 2009

Beregn strøm

Beregn strøm og nedsæt dit strømforbrug væsentligt.

At skabe opmærksomhed om noget, er ofte et effektivt middel når man vil opnå en besparelse. Derfor vil det gavne dit elforbrug, hvis du beregner dit strømforbrug hver måned, og skriver dette ind i et skema eller bruger et program til dette.

Jeg bruger et progrem der hedder Tjek Energien, der udover at have et indbygget skema til indtastning af forbrug af EL,vand, varme(olie,gas,fjernvarme) giver et grafisk overblik over forbrug, i forhold til det mål du har for forbruget i din husstand.

Når man har opmærksomheden rettet mod forbruget, og derved beregner strøm hver måned, bliver det lidt en sport at minimerer forbruget. Kan man sætte hele familien ind i kampen for at spare,og fx. lave en konkurrence med præmier, hvis man når målet, er der ofte meget at spare. Meget af vores energiforbrug skyldes at vi glemmer at slukke lyset, ikke bruger sparepærer, unødvendig udendørs belysning, standby på tv, dvd mv og børn der ikke er bevidst om at man skal slukke de elektriske apperater de bruger, når de forlader rummet.

Kort sagt - Beregn strøm og spar penge

Klik her for at hente progremmet Tjek Energien.

torsdag den 30. juli 2009

Egen elproduktion

Er det muligt at have egen elproduktion. Ja det er det rent faktisk. Der findes flere firmaer der kan tilbyde løsninger, hvor man vha. en mølle eller solceller selv kan producerer og lagre strøm til eget forbrug. Afhængig hvilken type og størrelse anlæg man vælger, kan man desuden producerer el, der går direkte ud i elnettet, og derved får elmåleren til at tælle den modsatte vej.

Måden lagringen foregår på, er ved hjælp af batterier, ofte på størrelse med et bilbatteri. Der skal bruges ca. 10 for at lagre strøm til ca. 2 døgns forbrug, hvilket betyder at man stadig har gratis strøm, de dage solen ikke skinner, eller vinden ikke blæser. Når batterierne løber tør trækker systemet automatisk på det normale el net igen.

Nedenstående finder du links til firmaer der tilbyder at hjælpe dig med egen elproduktion. Siderne er på engelsk, da der ikke er nogle danske virksomheder der tilbyder disse løsninger endnu..

Mulighed fot at tilkoble en magnet generator

Lav energi via. solcelller eller vindmøller

Hvordan laver man selv sin el - videoer fra youtube, samt mulighed for at købe guide

Energispareråd

Hvor finder man gode energispareråd, og hvad er det mest effektive man kan gøre, for samtidig at spare penge og skåne miljøet.

1. Køb elspareskinner. 10 % af dit elforbrug går til standby. Alle steder hvor der er to eller flere ting fx anlæg, fjernsyn,dvd,parabol osv. koblet til det samme stik, kan det være meget fordelagtigt at købe en elspareskinne. Hver gang du slukker fx dit fjernsyn, vil de andre ting slukke automatisk, og du slipper for at skulle huske at hive stikket ud af kontakten hver dag. En elspareskinne koster fra 40 kr, hvilket er hurtigt tjent hjem.

2. Udskift dine pærer til A-Pærer. Udskifter du syv 60w pærer med syv 11w sparepærer, sparer du gennemsnitlig 500 kr. pr år. Samtidig kan en A-pære brænde flere timer end en alm. pære så her er der store besparelser at hente.

3. Undgå unødig belysning. Husk at slukke lyset i de rum du ikke bruger.

4. Lær børnene at slukke tv,playstation,cd-afspiller mv. hver gang de de ikke vil bruge det mere. Børn er store energislugere, og lærer de gode vaner, vil det kunne mærkes på dit elforbrug.

Jeg håber at disse energispareråd kan bruges, flere vil blive tilføjet.

Rigtig god fornøjelse med at spare på energien!

torsdag den 23. juli 2009

Solenergi i sahara

Store planer om at bygge kæmpe solenergi-kraftværker ser ud til at være rykket tættere på.

Visionen for 12 store europæiske virksomheder, er i hvet fald at 15 % af Europas samlede energiforbrug skal leveres fra solenergi fra Afrika, nærmere Sahara ørkenen.

Det kræver dog en kæmpe investering. Projektet anslåes at komme til at koste tre tusind milliarder kroner, hvilket er en stor slat penge. Ikke alene skal private investorer involveres, samtidig skal der også være en stor politisk velvilje fra de europæiske landes regeringer.

Se her den fulde artikel omkring dette nye store anlæg.

fredag den 17. juli 2009

Spar benzin - kør om aftenen/natten

Hvis man skal sydpå i egen bil, kan der være mange penge at hente, ved at køre om aftenen/natten. der er flere fordele ved dette:

1. Man undgår køer, og trafikerede områder hvor farten sænkes og øges mange gange, hvilket koster på benzinforbruget. Dette betyder også at bremser ikke bruges så meget, og derved ikke slides så hårdt.

2. Der er køligere, hvilket gør brugen af aircondition og nedrullede vinduer mindre nødvendigt. Dette sparer også på benzinforbruget. Endvidere skal bilens køleanlæg ikke arbejde så hårdt, hvilket også har en positiv effekt på brændstoføkonomien.

3. Man kan holde en konstant fart.

4. Chancen for uheld falder, da der er færre trafikanter på vejene.

5. Ungerne siger ikke " hvornåe er vi der" hvert kvarter i 15 timer, da de kan sove det meste af vejen.

Håber dette lille tip kan hjælpe dig til at se fordelen, ved at køre om aftenen/natten.

Rigtig god tur og god ferie.

søndag den 12. juli 2009

Spar på energi når du tager på ferie

Her er lige en huskeseddel til jer der skal på ferie.

* Husk at hive alle stik ud af kontakten - Sparer standby strøm
* Sluk for vandpumper mv.
* Sluk for vandet - Hvis der kommer en lækage er i på den
* Luk huset helt - holder på varmen

Skal i selv køre så husk:

* Fyld luft i hjulene
* Kør ikke midt på dagen - dette presser bilen mere mht. køling hvilket bruger benzin.
* Brug aircondition, i stedet for at rulle vinduet ned.
* Kør ikke med tagbaggageboks, hvis i ikke skal bruge pladsen.

Det var lige et par nemme små råd fra mig.

Må i få en rigtig god ferie.

torsdag den 9. juli 2009

Solcelle - Effektivitet, billig og skånsom strøm - Lav selv

Faldt lige over et par videoer på youtube, de er rigtig gode og giver en god indikation for hvad det kræver af plads mm. for at bygge sit eget solcelleanlæg. Det er en tysk mand, der på engelsk forklarer hvordan hans anlæg hænger sammen, hvor lang tid han kan kører på anlægget og hvad hans omk. til el købt på elnettet er.

Se videoerne her!Og denne

Velkommen på bloggen - Spar på energi

Hejsa

Velkommen til bloggen. På denne blog vil jeg poste indlæg vedr. måder at spare penge på, ved at spare på energien.

Der findes mange gode måder at spare på energien, og derved spare penge og skåne miljøet. Jeg vil finde disse muligheder og linke til dem, eller selv komme med gode råd og ideer.

God fornøjelse med bloggen