mandag den 30. november 2009

Miljøproblemer Danmark og Globale


Har du aldrig undret dig over, hvorfor miljøproblemer ikke bare bliver løst straks? Hvorfor kan man diskutere dem uendeligt? Hvorfor skal der først ’lig på bordet’, før man gør noget effektivt mod et miljøproblem?

Mange kommer til at tænke på miljøproblemer, som problemer i miljøet. Men det er ikke miljøet, der har problemer. Det er os mennesker, der har problemer med den måde, vi forvalter miljøet på.

Jamen, hvorfor finder vi så ikke bare ud af at få løst miljøproblemerne, når vi nu ved, at det er os mennesker, der har problemerne? Det viser sig hurtigt ved et rundspørge, at slet ikke alle mennesker er af samme opfattelse af, hvad der er et miljøproblem.

Hvordan er det for eksempel med luftforureningen fra trafikken i de store byer? Er det ikke et miljøproblem? Johhh, men, vil nogle svare.

Fodgængere og cyklister vil sikkert sige, at det er et alvorligt problem, der straks bør gøres noget alvorligt ved. Men hvad siger bilisterne? Mange bilister vil sikkert vedgå, at man skal undgår forurenende luft i byerne, men når det kommer til midlerne for at bekæmpe luftforureningen, hører enigheden sikkert op.

Mange bilister vil mene, at så slemt er det da heller ikke med forureningen fra bilerne, for der er jo indført skrappe regler, der begrænser udstødningen. Og bilerne skal jo også være her osv.

Hvis alle havde den samme interesse i løsningen af et miljøproblem, ville problemet så at sige blive løst af sig selv. For hvis alle var interesseret i at det blev løst, så ville alle indsatser trække i retning af at løse miljøproblemet.

Når vi oplever, at folk har modstridende meninger om et konkret miljøproblem, vil det som regel ikke bunde så meget i, at folk har forskellig viden om problemet. Det, der typisk skiller folks meninger, er folks forskellige værdier og deres forskellige interesser i lige netop det konkrete miljøproblem.

Foruden konflikter mellem forskellige interesser mellem forskellige mennesker, har vi også selv nogle mere personlige dilemmaer eller personlige konflikter mellem vore interesser. Bilisten er også ind imellem fodgænger og må indånde den forurenede trafikos. Så vedkommendes generelle mening bliver resultatet af en afvejning af de forskellige modsat rettede interesser.

Vi kender også til konflikter på et overordnet plan, sådan som det kommer til udtryk i lovgivning og lignende. Bilisme er ikke godt for sundheden, idet både fysisk aktivitet nedsættes og luftkvaliteten påvirkes. Så af den grund burde biler forbydes. Men biler er også en vigtig del af det økonomiske system, og det taler til gunst for bilernes bidrag til skade for sundheden.

Selv om det ofte ikke er muligt at blive helt enige om, hvordan man reducere et miljøproblem, så må man tage de opgør med interessekonflikterne, som er nødvendige. En god målestok kan være at se på, hvad der tjener mennesker bedst i det lange løb. Mange sundhedsproblemer har et kortsigtet perspektiv og et langsigtet perspektiv. Jo bedre man kan få de langsigtede perspektiver med i løsningen af de kortsigtede problemer, jo bedre vil løsninger være i mange tilfælde. De kan i så tilfælde blive bidrag til en mere bæredygtig udvikling, til gavn for fremtidige generationer, også.

Forfatter resurse box:- Søren Breiting har arbejdet med miljøundervisning igennem mange år som lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) http://www.dpu.dk og har blandt andet gjort mange resurser om miljøproblemer tilgængelige gennem miljøportalen http://www.Miljoeedderkoppen.dk

tirsdag den 10. november 2009

Hvad er en vindmølle


Hvad er en vindmølle? Dette spørgsmål vil jeg prøve at give en enkel beskrivelse af i dette indlæg.


En vindmølle er et apperart der kan trække energien ud af vinden, og omdanne den til elektricitet uden at forurene. En gennemsnitlig moderne vindmølle, med en relativ god placering, på land eller til havs, vil i løbet af den tid den er i funktion spare miljøet for 150.000.000 kg co2


Møllen består af et tårn, som er fastgjort til jorden på et fundament, som normalt er lavet af beton. Oven på tårnet er selve møllehatten, som normalt kaldes nacellen. Inden i nacellen finder vi generator og gearkasse. Forrest på nacellen finder vi rotoren, som normalt består af tre vinger, som er fastgjort på et nav, som driver generatoren.


Den måde vindmøllen producerer strøm er ved at vingerne drejer rundt når det blæser. Vingerne driver et nav der trækker en generator. Generatoren genererer strøm som sendes gennem en transformator, og derefter ud på det danske el-net. Det er egentlig en ganske simpel proces, men teknologien i det er meget kompliceret, og forbedres hele tiden.


I danmark produceres ca 23 % af det samlede elforbrug af vindmøller. Nogle dage kan der være over 50 % og andre dage tæt på 0 % Derfor skal kulkraftværkerne kunne omstille sig fra time til time, og vindmølleproduktionen følges derved nøje, for at sørge for at der er strøm nok, til at forsyne de danske hjem og virksomheder.

torsdag den 5. november 2009

Hvad er forurening


Man hører meget i tiden om forurening, klima og miljø, men hvad er forurening egentlig for en størrelse og hvad forurener og hvordan.

Forurening defineres som noget der skader miljøet/klimaet, mennesker eller dyr. Forurening kan være mange tig fx luftforurening i form af bil-os og anden fossil forbrænding af bl.a. kul og olie, kemikalier som sprøjtegifte, skald smidt i naturen som ikke kan nedbrydes, støjforurening som påvirker dyr og mennesker mv. Der er altså mange former for forurening som alle har en negativ påvirkning.

forurening er et menneskeskabt problem, der er kommet i forbindelse med vores teknologiske udvikling, og vore stigende forbrugslyst. Heldigvis er mange mennesker blevet opmærksom på de påvirkninger de påfører ved forbrug og produktion, og derfor er der i stigende grad kommet mere fokus på grøn teknologi og genbrug, el-produktion fra vind, sol og vand for at mindske de negative miljø og klima påvirkninger. Det betyder også at vi kan se en lysere fremtid for den verden vi kender i dag, og kan være sikker på at den vil eksisterer mange år frem.

Min opfordring til dig er at tænke på dit forbrug, genbruge det du kan og støtte virksomheder og politikere der går ind for at gøre verden mere "grøn" og mindske forureningen på vores jord.