tirsdag den 27. oktober 2009

Biobrændsel - ulemper


Biobrændsel er meget aktuel i tiden, da der er meget fokus på miljørigtig energi. I de senere år, er der kommet en lang række nye teknologier til at udnytte diverse ressourcer til brug for energiproduktion. Dette gør at co2 udslippet nedsættes til gavn for verdens klima.

Biobrændsel kan dog medføre nogle ulemper - Første generations biobrændstoffer er primært ethanol og biodiesel produceret på basis af fødevarer og andre landbrugsafgrøder til erstatning for benzin og dieselolie. Første generations bioethanol, der er en form for alkohol, kan produceres af en lang række stivelses- eller sukkerholdige afgrøder som eksempelvis korn og sukkerrør. Biodiesel produceres på grundlag af stærkt olieholdige afgrøder som raps, sojabønner og palmeolie fra oliepalmer. Dvs. råstoffer som bruges til at lave fødevarer samt andre produkter.

For det første belaster denne produktion verdens fødevareproduktion, hvilket presser priserne op på disse råvarer. Dette har en stor betydning for u-landene som derved vil få sværere ved at få fat i råvarerne til fødevareproduktion. For det andet kræver produktionen og forarbejdningen af råstofferne en del energi, som forringer co2 gevinsten ved denne type biobrændsel. For det tredie bruges der ofte sprøjtegifte til produktion af disse råvarer som belaster miljøet på andre måder end co2. Og som en fjerde ting, er udnyttelsen af råstofferne for lave, hvilket betyder at spildproduktionen er for stor.

Derfor skal man når man tænker biobrændstof finde ud af hvilken type det er, og hvad den er produceret ud fra. Anden generations biobrændstof er til gengæld mere miljøvenlig, da den produceres af biomasse, dvs. affald og biprodukter. Jeg vil senere beskrive anden generations biobrændstof her på bloggen.

onsdag den 14. oktober 2009

Hvad gør co2


Man hører så meget om co2 og at det har en meget skadelig virkning på vores klima, men hvad gør co2 egentlig helt præcis ved klimaet.


Co2, kaldes også kuldioxid. Det er en luftart som findes naturligt omkring os. Jorden ville faktisk ikke kunne eksistere som vi kender den i dag uden co2, da co2 er med til at holde jorden varm, og derved sørge for at planter og dyr kan leve på jorden. I det naturlige kredsløb indånder mennesker, og de fleste dyr ilt, og udånder co2. Planter indånder co2 og udånder ilt, og på den måde opretholdes den naturlige balance.


Det der sker når vi menneske udleder unaturligt meget co2 er at balancen ikke kan opretholdes, og luften kommer til at indeholde en større mængde co2. Co2 gør det, at den forhindre varme i at slippe ud i rummet. Det betyder at jo mere co2 der kommer i luften, jo varmere vil der blive på jorden. Bliver der for varmt på jorden risikerer vi at isen på nordpolen og sydpolen smelter, hvilket medfører at vandstanden i verdenshavene stiger, og meget land vil blive oversvømmet. Der vil også komme større ørkenområder og klimaet vil ændre sig således at flere dyrearter vil uddø, og det samme med plantearter. Det er derfor vigtigt at sætte ind, inden for meget co2 udledes i atmosfæren, med katastrofale konsekvenser til følge. Så hvad gør co2, det ødelægger vores klima!


Du kan gøre din del ved at tænke over hvordan du bruger energi, og vælge de energirigtige løsninger som sparepærer, god isolering, biler der kører lang på litere osv. Hjælp klimaet og hjælp dig selv og dine efterkommere.