lørdag den 13. marts 2010

Kuldioxid udledning i luften


Kuldioxid udledning i luften er et af de største og mest omdiskuterede klimaproblemer i dag. Udledningen af kuldioxid, også kaldet co2, forsages hovedsageligt af afbrænding af fossile brændstoffer som benzin, diesel, kul, gas og olie. På nedenstående graf kan du se hvordan fordelingen af kuldioxid udledning i luften fordeler sig.Af dette cirkeldiagram fremgår det det at "El og fjernvarme produktion" er den største udleder, med 43 %, derefter kommer transportsektoren med en samlet andel af den totale udledning på 29 %. Af dette kan man altså konkludere at tiltag på disse områder vil bidrage væsentligt til at nedsætte udledning af kuldioxid i luften.
 
Tiltag kan være at pålægge afgift på EL og varmeforbrug, det kan være at give tilskud til udskiftning af, specielt ældre oliefyr, til andre former for varmekilder, bl.a. jordvarme, som du også kan læse om på denne blog.  Endvidere vil man med fordel kunne give et økonomisk incitament til at spare på energi til EL og varme, ved at gøre apparater, biler, varmeanlæg mv. der er lavenergi billigere, hvorved efterspørgslen efter disse produkter vil stige, og dermed kan man mindske forureningen.

Grunden til at det er vigtigt at minimerer kuldioxid udledning i luften, er at kuldioxiden lægger sig som et usynligt tæppe i atmosfæren, hvilket betyder at den globale temperatur stiger. Dette bevirker at klimaet på jorden ændrer sig, og at verden på sig kan komme til at se meget anderledes ud, end den gør idag. Du kan her på bloggen læse om konsekvenserne ved udledning af co2/kuldioxid.

tirsdag den 9. marts 2010

Køb co2 kvote

Køb co2 kvote og få en bedre samvittighed, og hjælp samtidig samfundet.

En ny stor "dille" har ramt os. Mange firmaer tilbyder nu, samtidig med køb af et produkt eller serviceydelse, at man får en co2 kvote med i handlen. Alternativt reklameres der med at der doneres penge til klimaforskning eller et "plant et træ" program der udligner den mængde co2 produktet eller serviceydelsen er skyld i.

Det er et udemærket koncept, der gør at klimaet sættes i fokus, og at der går penge til klimafremmende formål. Der findes efterhånden mange hjemmesider hvor man også kan købe en co2 kvote eller lign. Der er dog desværre set eksempler på at folk er blevet snydt, og at pengene aldrig er gået til de formål som der er beskrevet. Det er derfor en god ide at være kritisk i forhold til hvor man vælger at købe sin co2 kvote. Led efter anerkendte firmaer, og få evt. bekræftet projektets realitet og formål fre 3. mand. Fx andre hjemmesider, aviser mm.

Køb co2 kvote og hjælp miljøet. Rigtig god fornøjelse.