fredag den 16. juli 2010

Passivhus vinduer


Passivhus vinduer er ekstremt energieffektive, og kravet til dem er at de har en u-værdi på maks. 0,8. U-værdien beskriver hvor meget varme vinduet taber, og det betyder meget i et passivhus, da opvarmning foregår via elapparater, de mennesker der bor der samt solen.

Da vinduerne i et passivhus, er der hvor der tabes mest varme, indsættes der lavenergiglas, og samtidig er rammen optimeret, for at skabe så få kuldebroer som overhovedet muligt. Dette gør passivhus vinduer til de mest energieffektive der findes. Der er dog et problem med disse vinduer, for jo bedre der er til at holde på varme, jo større er risikoen for at man på varme dage får meget høje temperaturer i huset.

For at undgå dette placerer man ofte udhæng på de sider af huset der er eksponeret meget for sol, for på den måde at holde den varme højthængende sol ude om sommeren, og den lavt hængende sol inde om vinteren. Endvidere har man i huset et luftudskiftningsanlæg, som skifter luften ud i huset. Det bruger dels den varme der er i luften der suges ud, til at varme den indgående luf op, og om sommeren, gør den underjordiske rørføring af der kan indføres kold luft i huset. På den måde reguleres temperaturen i huset, og holder sig på et behageligt niveau.

onsdag den 7. juli 2010

Lavenergi glas


Lavenergi glas er en vigtig del af et lavenerig vindue. Lavenergi glas er glas der er specielt udviklet til at lukke varme ind i huset, men ikke ud. Det skal forstår på den måde at solvarme nemt lukkes ind i huset, men glasset taber ikke så meget varme som der kommer ind, og derved er glasset med til at minimerer varmeregningen.

Udskiftning af alm. glas til lavenergi glas, kan give op til 50 % energibesparelse pr. vindue, afhængig af vinduets stand. Skifter du hele vinduet ud, med et lavenergi vindue sparer du 66 % energi pr. vindue der skiftes. Det må siges at være en mærkbar besparelse, og derfor vil udskiftning af vinduer have en relativ kort tilbagebetalings tid, og være en god investering fremadrettet.

Lavenergi forbedringer i dit hus, gør det også mere attraktivt den dag du skal sælge det, da omkostningen ved at bo i huset er lav i forhol til andre lign huse, uden energiforbedringer. Desuden sparer du miljøet for en unødig belastning af CO2. Så har du ikke fået skiftet dine vinduer, så er min anbefaling klart at komme i gang med det samme.

Hvad er naturgasHvad er naturgas, og hvorfor er naturgas mere foretrukket i forhold til andre fossile brændstoffer som olie eller kul, som bruges til fjernvarme.

Naturgas består af dyre og plante rester, der igennem millioner af år og under et enormt tryk er blevet omdannet til gas. Den gas er hovedsageligt metan, faktisk er 89 % af naturgas metan. Pga. naturgassens sammensætning, er det et meget mere miljøvenligt fossil brændstof, i forhold til kul og olie, da der ved afbrændingen udledes langt mindre CO2 end de to andre.

Naturgas bliver pumpet op fra undergrunden i bl.a. Nordsøen og Rusland, og transporteret i store rør til Danmark. Her har vi et stort ledningsnet der transporterer den flydende naturgas ud til os forbrugere. Man ser at der i byer uden eget fjernvarmekraftværk, bliver etableret naturgas i nybebyggelser samt ved renovering af huse. dette skyldes det i forvejen udbyggede naturgasnet, der gør det nemt at tilkoble yderligere husstande. Endvidere er det billigere at etablere naturgasforsyning, fremfor at etablerer et nyt kraftvarmeværk, samt helt nye installationer. Derfor har naturgas de fordele at de skåner miljøet, det er billigt at etablere, og endvidere udnyttes gasse godt til opvarmning, dvs. det har en god brændværdi.

Naturgas kan evt. kombineres med solvarme, således at naturgasanlægget ikke kører så lang tid solvarmeanlægget kan holde vandet varmt. Når temperaturen falder, slå naturgassen selv til, og på den måde kan man meget effektivt, energivenligt og billigt opvarme boligen.

Den eneste ulempe der er ved naturgas, er at det ikke er en uudtømmelig kilde. Det betyder at vi på et tidspunkt vil løbe tør for naturgas, liges som vi vil løbe tør for olie og kul. Men heldigvis er der rigtig mange år til det sker, og lad os håbe at vi til den til har en endnu mere miljøvenlig og effektiv måde at opvarme vores olig på.