onsdag den 3. november 2010

Kør grønt - Kør miljøbevist


Der er faktisk overraskende, hvor nemt det er at kør grønt og miljøbevist. Endvidere er det rigtig attraktivt, da der er mange penge at spare ved at køre, så man sparer på brændstoffet. Her er et par tips til at spare på brændstoffet:

1. Sørg altid for at dæk er pumpet tilstrækkeligt, at der er olie nok på bilen, og at du kører med de rigtige dæk i forhold til årstiden.

2. Brug motoren til at bremse med. Dvs. at du ikke skal koble ud så snart du tænker på at bremse, men blot slippe speederen og lade motoren hjælpe dig med at bremse. Prøv desuden at slippe speederen lidt før end du plejer, for at spare endnu mere på dit brændstof.

3. Kør hjemmefra 5 minutter før, for på den måde at kunne køre lidt langsommere, undgå kraftige accelerationer og overhalinger. Kommer man lidt sent hjemmefra har man tendens til at køre stresset, hvilket koster meget på brændstofforbruget.

4. Kør ikke med åbne vinduer, og ryd op i bilen. Har du mange ting til at ligge i bilen, bliver den tungere, og dermed skal der bruges langt mere brændstof for at få bilen fra A til B.

fredag den 16. juli 2010

Passivhus vinduer


Passivhus vinduer er ekstremt energieffektive, og kravet til dem er at de har en u-værdi på maks. 0,8. U-værdien beskriver hvor meget varme vinduet taber, og det betyder meget i et passivhus, da opvarmning foregår via elapparater, de mennesker der bor der samt solen.

Da vinduerne i et passivhus, er der hvor der tabes mest varme, indsættes der lavenergiglas, og samtidig er rammen optimeret, for at skabe så få kuldebroer som overhovedet muligt. Dette gør passivhus vinduer til de mest energieffektive der findes. Der er dog et problem med disse vinduer, for jo bedre der er til at holde på varme, jo større er risikoen for at man på varme dage får meget høje temperaturer i huset.

For at undgå dette placerer man ofte udhæng på de sider af huset der er eksponeret meget for sol, for på den måde at holde den varme højthængende sol ude om sommeren, og den lavt hængende sol inde om vinteren. Endvidere har man i huset et luftudskiftningsanlæg, som skifter luften ud i huset. Det bruger dels den varme der er i luften der suges ud, til at varme den indgående luf op, og om sommeren, gør den underjordiske rørføring af der kan indføres kold luft i huset. På den måde reguleres temperaturen i huset, og holder sig på et behageligt niveau.

onsdag den 7. juli 2010

Lavenergi glas


Lavenergi glas er en vigtig del af et lavenerig vindue. Lavenergi glas er glas der er specielt udviklet til at lukke varme ind i huset, men ikke ud. Det skal forstår på den måde at solvarme nemt lukkes ind i huset, men glasset taber ikke så meget varme som der kommer ind, og derved er glasset med til at minimerer varmeregningen.

Udskiftning af alm. glas til lavenergi glas, kan give op til 50 % energibesparelse pr. vindue, afhængig af vinduets stand. Skifter du hele vinduet ud, med et lavenergi vindue sparer du 66 % energi pr. vindue der skiftes. Det må siges at være en mærkbar besparelse, og derfor vil udskiftning af vinduer have en relativ kort tilbagebetalings tid, og være en god investering fremadrettet.

Lavenergi forbedringer i dit hus, gør det også mere attraktivt den dag du skal sælge det, da omkostningen ved at bo i huset er lav i forhol til andre lign huse, uden energiforbedringer. Desuden sparer du miljøet for en unødig belastning af CO2. Så har du ikke fået skiftet dine vinduer, så er min anbefaling klart at komme i gang med det samme.

Hvad er naturgasHvad er naturgas, og hvorfor er naturgas mere foretrukket i forhold til andre fossile brændstoffer som olie eller kul, som bruges til fjernvarme.

Naturgas består af dyre og plante rester, der igennem millioner af år og under et enormt tryk er blevet omdannet til gas. Den gas er hovedsageligt metan, faktisk er 89 % af naturgas metan. Pga. naturgassens sammensætning, er det et meget mere miljøvenligt fossil brændstof, i forhold til kul og olie, da der ved afbrændingen udledes langt mindre CO2 end de to andre.

Naturgas bliver pumpet op fra undergrunden i bl.a. Nordsøen og Rusland, og transporteret i store rør til Danmark. Her har vi et stort ledningsnet der transporterer den flydende naturgas ud til os forbrugere. Man ser at der i byer uden eget fjernvarmekraftværk, bliver etableret naturgas i nybebyggelser samt ved renovering af huse. dette skyldes det i forvejen udbyggede naturgasnet, der gør det nemt at tilkoble yderligere husstande. Endvidere er det billigere at etablere naturgasforsyning, fremfor at etablerer et nyt kraftvarmeværk, samt helt nye installationer. Derfor har naturgas de fordele at de skåner miljøet, det er billigt at etablere, og endvidere udnyttes gasse godt til opvarmning, dvs. det har en god brændværdi.

Naturgas kan evt. kombineres med solvarme, således at naturgasanlægget ikke kører så lang tid solvarmeanlægget kan holde vandet varmt. Når temperaturen falder, slå naturgassen selv til, og på den måde kan man meget effektivt, energivenligt og billigt opvarme boligen.

Den eneste ulempe der er ved naturgas, er at det ikke er en uudtømmelig kilde. Det betyder at vi på et tidspunkt vil løbe tør for naturgas, liges som vi vil løbe tør for olie og kul. Men heldigvis er der rigtig mange år til det sker, og lad os håbe at vi til den til har en endnu mere miljøvenlig og effektiv måde at opvarme vores olig på.

mandag den 28. juni 2010

Elforbrug gennemsnit

Det kan være svært at vide om ens elforbrug, er det samme som et gennemsnit af den danske befolknings, og derved om man bruger mere eller mindre en den generelle betragtning. Derfor kan du her læse lidt om elforbrug gennemsnit i Danmark.

En familie på 4 personer, der bor i hus uden elvarme, bruger typisk ca. 5.200 kWh om året. Derimod bruger en familie på 4 personer, der bor i lejlighed, bruger typisk ca. 3.000 kWh pr. år. Det er selvfølgelig grove tal taget ud fra standardboliger, dvs at der ikke er differentieret ml. nye og gamle ejwndomme. Det har også stor betydning, hvilke energivaner man har, og hvor stor boligen og familien er. Dertil kommer al den energi, der går til at producere stort set alt fra fjernsyn til blyanter, sko og tøj, dvs. at elforbruget til de varer man køber ikke er med i dette regnestykke. Dog er det heller ikke interessant i denne betragtning, da vi ksal fastsætte en tal for det gennemsnitlige elforbrug i danske husstande. En væsentlig betragtning her, er også at unge mellem 13 og 19 år bruger hver især omkring 20% mere energi end voksne.

Hvis du vil finde ud af hvor du bruger mest strøm, så kan du på biblioteker eller hos dit energiselskab låne en elmåler som du sætter i stikkontakten og forbinder dit køleskab, fryser eller andet igennem. På den måde kan du få en ide om hvor du evt. kan spare i og hvor meget, og om det overhovedet kan betale sig at anskaffe nyt udstyr, i forhold til besparelsen i elforbruget.

søndag den 27. juni 2010

Kør langt på literen


Vil du også gerne kør langt på literen, men helst ikke skifte bilen ud, eller bruge for mange penge på tuning eller andet, så har jeg her et par simple råd til dig. De omhandler to ting so påvirker dit brændstofforbrug, nemlig kørestil samt vedligeholdelse / stand.

Kørestil:

Den måde man kører på har stor betydning for brændstoføkonomien, og derved på hvor langt man kører på literen. Derfor vil jeg lige nævne nogle af de væsenligste parametre for at kunne spare på brændstoffet når man sidder i bilen.

- Accelerer med moderat tempo
- Kør i højst mulige gear uden at sejtrække bilen.
- Brug Aircondition og klima i forhold til at køre med åbne vinduer
- Fjern unødig vægt i bilen, da hvert kilo belaster dit forbrug

Desuden betyder hastighed meget for bilens forbrug. Så derfor er det værd at overveje om de 4-6 minutter du sparer på at køre stærkt, kan betale sig i forhold til dit øgede brændstofforbrug. Kører du fx 130 km/t i stedet for 100 km/t bruger du ca. 20 % mere brændstof pr. km.

Der er dog også andre faktorer der spiller ind, hvis du vil nå et mål om at kør langt på literen. Bilens stand/vedligeholdelse betyder også meget. Jeg vil her nævne nogle ting som er meget vigtige i forhold til at have en god brændstoføkonomi.

Vedligeholdelse / Stand:

- Sørg for at skifte dine tændrør i bilen, gerne omkring hver 50.000 km.
- Hav det korrekte dæktryk, da for lavt, eller for høj dæktryk kan medføre forringet vejgreb.
- Kør ikke med vinterdæk længere end højst nødvendigt, da vinterdæk skaber større friktion, og derved   koster brændstof.
- Brug gerne en fuldsyntetisk letløbsolie, der mindsker friktion.
- Køb en gang i mellem et rensemiddel til benzinen, der renser dyser. Alternativt kan du prøve Shells nye Fuel Save benzin, som er tilsat en masse gode ting, der smøre motoren

Jeg håber dette har givet dig lidt inspiration til hvordan du men simple midler kan køre langt på literen og derved reducerer udledning af kuldioxid og samtidig spare penge

søndag den 30. maj 2010

Biobrændsel fordele


Biobrændsel har fordele, som kan vise sig rigtig gode i forhold til klima og afhængighed af olie. Biobrændsel er et "hot" emne for tiden, og mange politikere arbejder ¨hårdt på at finde ud af hvilke fordele landene kan drage af denne type brændsel.

Bioenergi er isoleret set CO2-neutral, fordi den CO2 der dannes ved afbrænding, svarer til den der optages fra atmosfæren under biomassens vækst. Bioenergi er derfor vedvarende eller fornyelig energi. Hvis vi bruger mere bioenergi og tilsvarende mindre fossil energi fører det til lavere udslip af CO2 til atmosfæren og mindsker klimapåvirkningerne. Derfor arbejdes der på større og mere effektiv udnyttelse af biomasse, blandt andet i kraft-varmeværker, og på det område er Danmark nået langt. Men den samme mængde biomasse kan ikke bruges to gange. Derfor handler det om at bruge biomassen bedst muligt. Biobrændstof-diskussionen handler i høj grad om, hvad der er mest effektivt: At brænde biomassen af i el- og varmeværker eller at omdanne den til biobrændstof og brænde den af i biler.

Biobændsel fordele er at det isoleret set er CO2-neutral, men hvad menes der egentlig med det. Jo ved selve forbrændingen af biobrænstof, er det CO2-neutralt, men tager man produktionsregnestykket med, altså den mængde energi der skal til for at producere biobrændstof, se det lidt anderledes ud. Det betyder at der kan spares ca. 50 % i forhold til traditionel brændstof som benzin og diesel. Dette er dog stadig en betragtelig del, der er værd at gå efter.

En anden biobrændsel fordele er at man kan benytte affaldsprodukter, som man tidligere ikke har kunnet udnytte, til at lave biobrændstof og heraf bioethanol. Dette aspekt er selvfølgelig yderst interessant, da der her vil være store muligheder for at spare klimaet for unødig forurening.

Der er stort potientiale i biobrændsel. I øjeblikket er udfordringen, at produktionen ikke skal gå udover fødevarerproduktionen, samt hvordan man udnytter den biomasse der er til rådighed bedst muligt.

mandag den 24. maj 2010

Biler der kører langt på literen


Der findes i dag mange biler der kører langt på literen, og heldigvis for det. Det sparer os forbrugere for en masse penge i brændstof og vægtafgift, og miljøet bliver skånet for unødig udledning af Co2. Jeg vil i dette indlæg sætte fokus på et par af de biler man kan få, som kører lagt på literen.

Det er primært dieselbiler som man udvikler på i dag, i forhold til at kunne udnytte brændstoffet. Det betyder at prisen på brændstoffet er endnu billigere, end en benzinbil. Dog ser man ofte at dieselbiler er dyrere at producerer, hvilket betyder at prisen på disse biler presses op. Dog kan man få nogle yderst effektive biler, til meget fornuftige penge.

VW Polo BlueMotion - 30,3 km på en liter diesel. Den nye VW Polo BlueMotion, som er kåret til årets bil i Danmark 2010 og i Europa, er helt klart et godt bud på en bil der kører langt på literen. Det er en kvalitetsbil fra Volkswagen, som har fået roser og atter roser med på vejen. Bilen kan erhverves fra. 174.995 kr. excl. levering. Vil du vide mere, klik her

Seat Ibiza Ecomotive - 27 km på en liter diesel. Denne EcoMotive udgave af den kendte Ibiza model, bringer god kvalitet og miljøbevisthed sammen. Med denne bil fra Seat får du en god bil, med en godt udstyrspakke, der samtidig sparer dig en del penge. Du kan få denne dejlige bil for kun 171.900 kr. excl. levering. Vil du vide mere, så klik her

Toyota Prirus - 25,6 km på en liter benzin. Denne hybridbil skiller sig ud i forhold til de to øvrige. Dette er en familiebil, med god plads, også i baggagerummet. Endvidere har den en kraftigere motor på 1,8 liter hvilket gør oplevelsen og kørerglæden ved at bruge denne bil endnu større. Dog er prisen her også noget andet, da bilen kan anskaffes fra 568,500 kr. Vil du vide mere, klik her

Der er flere biler der kører langt på literen, bl.a. paugeot 107, Citroen C1 mv. der ligger omkring de 25 km/l. Dette er dog oftest benzinbiler, og meget små biler, hvorfor jeg har foretrukket de tre som jeg har nævnt. Den lidt ældre VW Lupo 3L skal heller ikke glemmes. Den kører 33 km på en liter diesel, hvilket gør den meget effektiv. Dog er det en lille og meget skrabet bil. Endvidere produceres den ikke mere, og brugtprisen er her relativ høj. Fx. en årgang 2005 der har kørt 99.000 km. koster 109.900 excl. levering. Jeg mener derfor man får et bedre køb ved Polo BlueMotion, eller Ibiza Ecomotive, hvor der er fuld garanti, mere plads og lang bedre komfort.

lørdag den 13. marts 2010

Kuldioxid udledning i luften


Kuldioxid udledning i luften er et af de største og mest omdiskuterede klimaproblemer i dag. Udledningen af kuldioxid, også kaldet co2, forsages hovedsageligt af afbrænding af fossile brændstoffer som benzin, diesel, kul, gas og olie. På nedenstående graf kan du se hvordan fordelingen af kuldioxid udledning i luften fordeler sig.Af dette cirkeldiagram fremgår det det at "El og fjernvarme produktion" er den største udleder, med 43 %, derefter kommer transportsektoren med en samlet andel af den totale udledning på 29 %. Af dette kan man altså konkludere at tiltag på disse områder vil bidrage væsentligt til at nedsætte udledning af kuldioxid i luften.
 
Tiltag kan være at pålægge afgift på EL og varmeforbrug, det kan være at give tilskud til udskiftning af, specielt ældre oliefyr, til andre former for varmekilder, bl.a. jordvarme, som du også kan læse om på denne blog.  Endvidere vil man med fordel kunne give et økonomisk incitament til at spare på energi til EL og varme, ved at gøre apparater, biler, varmeanlæg mv. der er lavenergi billigere, hvorved efterspørgslen efter disse produkter vil stige, og dermed kan man mindske forureningen.

Grunden til at det er vigtigt at minimerer kuldioxid udledning i luften, er at kuldioxiden lægger sig som et usynligt tæppe i atmosfæren, hvilket betyder at den globale temperatur stiger. Dette bevirker at klimaet på jorden ændrer sig, og at verden på sig kan komme til at se meget anderledes ud, end den gør idag. Du kan her på bloggen læse om konsekvenserne ved udledning af co2/kuldioxid.

tirsdag den 9. marts 2010

Køb co2 kvote

Køb co2 kvote og få en bedre samvittighed, og hjælp samtidig samfundet.

En ny stor "dille" har ramt os. Mange firmaer tilbyder nu, samtidig med køb af et produkt eller serviceydelse, at man får en co2 kvote med i handlen. Alternativt reklameres der med at der doneres penge til klimaforskning eller et "plant et træ" program der udligner den mængde co2 produktet eller serviceydelsen er skyld i.

Det er et udemærket koncept, der gør at klimaet sættes i fokus, og at der går penge til klimafremmende formål. Der findes efterhånden mange hjemmesider hvor man også kan købe en co2 kvote eller lign. Der er dog desværre set eksempler på at folk er blevet snydt, og at pengene aldrig er gået til de formål som der er beskrevet. Det er derfor en god ide at være kritisk i forhold til hvor man vælger at købe sin co2 kvote. Led efter anerkendte firmaer, og få evt. bekræftet projektets realitet og formål fre 3. mand. Fx andre hjemmesider, aviser mm.

Køb co2 kvote og hjælp miljøet. Rigtig god fornøjelse.

lørdag den 13. februar 2010

Tilskud til jordvarmeanlæg


Det er muligt at få tilskud til jordvarmeanlæg i år 2010. Regeringen har afsat 400 mio. kroner til skrotning af oliefyr..Der kan søges om tilskud fra den 1. marts 2010. Tilskuddene uddeles efter først til mølle princippet.

Regler for énfamilieboliger:
• Til etablering af væske-vand varmepumpe (jordvarme) ydes et tilskud på kr. 20.000,-
• Til etablering af luft-vand varmepumpe ydes et tilskud på kr. 15.000,-

Dit energiselskab vil hjælpe dig med at søge tilskud til jordvarmeanlæg.

Bygger du nyt hus, er forskellen ml. etablering af alm. varmeanlæg og etablering 35.000 kr. Med tilskuddet er forskellen reduceret til 15.000 kr. Samtidig er jordvarme billigere at bruge end traditionelle varmeanlæg. De 15.000 bliver derfor hurtigt tjent tilbage. Endvidere et er jordvarmeanlæg meget miljøvenligt, da der kun tilføres minimal energi, i for af EL. Da meget el kommer fra vindmøller, vil dette være næsten CO2 neutral opvarmning af dit hus.

Sp hav venter du på, kom i gang med at instaler dit jordvarmenalæg, og få søgt tilskud til jordvarmeanlæg hurtigst muligt.

Geotermisk energi i Danmark


Geotermisk energi i Danmark er ikke nært så udbredt som fx. i Tyskland, hvor op mod 200 anlæg er i produktion eller under opførelse. Til sammenligning er der kun 3 testanlæg baseret på geotermisk energi i Danmark.

Geotermisk energi er en energiform, hvor man pumper vand op fra undergrunden fra 2,5 km til 3 km dybde. Vandet har her en temperatur på 75 grader. Varmen udvindes fra vandet, og vandet pumpes tilbage i undergrunden med en temperatur på 17 grader. Denne måde er næsten CO2 neutral, men meget effektiv.

Grunden til at man i Danmark ikke har flere anlæg, er ikke fordi det ikke er muligt. Der er flere steder i Danmark, hvor man kunne bruge geotermisk teknologi til udvinding af energi. I følge eksperterne er der særligt gode muligheder for at udvinde geotermi i København, Brønderslev, Hillerød, Holbæk, Kalundborg, Kerteminde, Nyborg - og Hjørring.

DONG har i øjeblikket eneretten til Danmarks undergrund. Derfor kræver DONG, at de skal have 6 % i afkast af anlægget, samtidig med at de har en stor indflydelse på opførelse af drift af anlægget. Pga. af dette bliver omkostningerne for høje i forhold til de nuværende fossile brændstoffer. DONG's monopol ophører i 2013, men indtil vil der ikke blive opført anlæg til at levere geotermisk energi i Danmark. Det betyder at danskerne dels går glip af en besparelse på varmeregningen, og dels bidrager unødvendigt til CO2 udledning i atmosfæren.

onsdag den 27. januar 2010

Minimer din pris på en tøjvask


Du kan nemt minimere din pris på en tøjvask, og derved både spare dig for penge, samt spare miljøet for unødig udledning af co2. Det eneste du skal gøre er at sænke temperaturen på dine vaske. Du sparer ikke mindre end 60 procent på dit strømforbrug, når du sænker temperaturen på en 60 graders vask til 30 grader og en 40 graders vask til 20.

Et prisskøn der anslår en vaskepris på ca. 6,70 kr. for vand, el og vaskepulver (3,60 kr. for el og vand og 3 kr for vaskemiddel). Prisen vil afhænge en del af hvor gammel vaskemskinen er, da der er stor forskel på en 5 år gammel vaskemaskine i el og vandforbrug.

Ud fra dette regnestykke kan man derfor se, at man kan spare op til 2,16 kr. pr. vask. Vasker du i gennemsnit en vask om dagen, bliver dette altså til 788,4 kr. på et år, blot ved at sætte temperaturen ned. Det betyder at du hver gang du vasker 3 gange med nedsat temperatur, er den ene gang gratis i forhold til alm. vask.

Når du sætter temperaturen ned, er det vigtigt at du køber vaskepulver der er beregnet til lave temperaturer. Og her skal det bemærkes, at vaskepulver der fungerer godt ved lave temperaturer, ikke virker ved høje.

tirsdag den 26. januar 2010

Fryser energiforbrug - Sparetips


En fryser er en stor del af husholdningens energiforbrug. Derfor er der her et par sparetips, så du kan få lidt inspiration til at skære ned på din frysers energiforbrug.


Først skal det siges, at man selvfølgelig kan skære meget ned på energiforbruget, ved at købe en A eller A+ fryser. Så står du og skal udskifte din fryser, så tænk meget over energimærkningen, for der er mange penge at spare her! 


Uanset om du har en gammel eller ny fryser, kan du dog spare yderligere energi, ved at benytte disse råd:

  • Placer frysere væk fra varmekilder og direkte sollys.
  • Tillad mindst 2 cm plads på hver side af fryseren til at give god luftcirkulation.
  • Fryseskabe kan installeres i et vedlagt garage eller kælder. Du skal dog ikke sætte en fryser i et rum, der ofte går under 7° grader, som kølemiddel, der ikke vil fungere korrekt.
  • Fryser temperatur bør være omkring -18° grader.
  • Regelmæssigt afrimning - manuel afrimning; opbygget frost øger mængden af energi der bruges til at holde motoren i gang, og temperaturen nede. Tillad ikke at frost opbygges mere end ½ cm.
  • Sørg for, at fryserens dør lukker tæt. Kontroller dørtætninger og pakninger med jævne mellemrum for at sikre lufttætheden. Smør pakninger med vaseline for at holde dem fri for revner eller udtørring.
  • Undgå at varme fødevarer direkte i fryseren. Lad dem afkøle i rummet først.
  • En fuld fryser vil klare sig bedre end en næsten tom fryser.
  • Marker varer i fryseren til hurtig identifikation, så du ikke nødt til at holde døren åben længere end nødvendigt.