onsdag den 5. januar 2011

Hvad er biogas ?Hvad er biogas ?

Alt organisk og biologisk materiale vil, når det rådner, helt automatisk blive omdannet til biogas (methangas).
Ude i naturen er det umuligt at udnytte biogassen, men det kan man i et lukket biogasanlæg med lidt hjælp fra moderne procesudstyr. En meget stor del af alt det affald, som moderne menneskers liv efterlader, kan således blive til samfundsnyttig biogas.

Biogas består af to gasarter: metan (CH4) og kuldioxid (CO2).  Biogas opstår ved en biologisk nedbrydningsproces, som starter når organisk materiale opvarmes i et iltfrit rum. Normalt opvarmes biomassen til ca. 38° C (mesofil) eller til ca. 52° C. (termofil). Metan har en brændværdi som naturgas, og kan enten afbrændes i en kedel eller som drivmiddel i en gasmotor.

Ét ton metangas forårsager samme drivhuseffekt som cirka 21 ton CO2. Når metan brændes af i gasmotorerne, reduceres drivhuseffekten tilsvarende. Derfor er det mere miljøvenligt at afbrænde biogas, da man ved forbrændingen udleder CO2. Det er faktisk ret imponerende at en ko kan leverer 3500 Kwh/år gas og 1500 Kwh el.

Hvis du vil vide mere om biogas, så klik HER

Ingen kommentarer:

Send en kommentar