onsdag den 7. juli 2010

Hvad er naturgasHvad er naturgas, og hvorfor er naturgas mere foretrukket i forhold til andre fossile brændstoffer som olie eller kul, som bruges til fjernvarme.

Naturgas består af dyre og plante rester, der igennem millioner af år og under et enormt tryk er blevet omdannet til gas. Den gas er hovedsageligt metan, faktisk er 89 % af naturgas metan. Pga. naturgassens sammensætning, er det et meget mere miljøvenligt fossil brændstof, i forhold til kul og olie, da der ved afbrændingen udledes langt mindre CO2 end de to andre.

Naturgas bliver pumpet op fra undergrunden i bl.a. Nordsøen og Rusland, og transporteret i store rør til Danmark. Her har vi et stort ledningsnet der transporterer den flydende naturgas ud til os forbrugere. Man ser at der i byer uden eget fjernvarmekraftværk, bliver etableret naturgas i nybebyggelser samt ved renovering af huse. dette skyldes det i forvejen udbyggede naturgasnet, der gør det nemt at tilkoble yderligere husstande. Endvidere er det billigere at etablere naturgasforsyning, fremfor at etablerer et nyt kraftvarmeværk, samt helt nye installationer. Derfor har naturgas de fordele at de skåner miljøet, det er billigt at etablere, og endvidere udnyttes gasse godt til opvarmning, dvs. det har en god brændværdi.

Naturgas kan evt. kombineres med solvarme, således at naturgasanlægget ikke kører så lang tid solvarmeanlægget kan holde vandet varmt. Når temperaturen falder, slå naturgassen selv til, og på den måde kan man meget effektivt, energivenligt og billigt opvarme boligen.

Den eneste ulempe der er ved naturgas, er at det ikke er en uudtømmelig kilde. Det betyder at vi på et tidspunkt vil løbe tør for naturgas, liges som vi vil løbe tør for olie og kul. Men heldigvis er der rigtig mange år til det sker, og lad os håbe at vi til den til har en endnu mere miljøvenlig og effektiv måde at opvarme vores olig på.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar