søndag den 6. december 2009

Energiforbrug i hjemmet


Energiforbrug i hjemmet er den skrue vi bedst kan dreje på, når vi skal reducerer vores energiforbrug og derved skåne både miljøet men også vores egen pengepung.

Energiforbrug i hjemmet består af flere ting. El, vand og varme. Det er meget forskelligt fra husstand til husstand hvor man mest effektivt kan sætte ind, da standen på huset, familiens størrelse og alderssammensætning og forbrugsmønster. Der er dog nogle generelle betragtninger man kan gå ud fra, og derved bruge som målepind for sit eget forbrug.

Det gennemsnitlige El forbrug i danmark ligger på 1500 KwH pr. person. Vandforbruget for én person er gennemsnitligt 130 liter i døgnet – det bliver til 46 m3 om året.Varmeforbrug til opvarmet vand udgør 73 m3 naturgas eller 750 kWh til fjernvarme. Varmeforbruget er næsten umuligt at beregne et gennemsnit, da dette svinger utroligt meget. Derfor har jeg her kun din forventning kontra dit forbrug.

Spar på elforbruget:

* Udskift dine glødepærer og spots med sparepærer og LED spots/belysning
* Få el-spareskinner installeret på de steder hvor du/I har meget elektronik tilkoblet, fx ved fjernsynet.
* Udskift gamle slidte el-apperater med nye og mere energivenlige
* Elsparefonden anbefaler at der ikke bruges mere end 1.000 kWh pr. person. Gå efter dette mål, så er du allerede langt
* Lån en måler, du kan sætte imellem stikkontakten og det elektriske apperart, for at måle hvor mange kWh der trækkes ud af netop dette stik.

Spar på vandet:

* Udskift gamletoiletter med nye. Du kan spare op til 10 liter vand pr. skyl da de fleste ældre toiletter skyller 12 liter, hvor nye skyller 2 og 4 liter i stedet. Dette kan mærkes i en familie på 4 mand der skyller 5 gange om dagen 365 dage om året.. Et hurtigt regnestykke viser at (5 x 5 x 10 x 365) er over 91 liter vand. Antager vi at 1000 liter koster 25 kr. inkl spildevandsafgift, er det mere end 2200 kr pr. år.
* Tag korte effektive bade. Dette sparer dig for både vand og varmeforbrug til opvarmning af vand.
* Udskift brusehoveder til nye der har et lavere forbrug.

Spar på varmen:

* Udskift gamle vinduer til nye energirigtige ruder.
* Få efterisoleret dit hus, både hulmursisolering samt loftsisolering
* Undgå for høj indetemperatur. 21 grader bør være rigeligt. I soveværelse anbefales der en temperatur på 18 - 19 grader
* Luft ud 1-2 gange om dagen, hvor du lufter ud i hele huset i 5 - 10 minutter.
* Tænd og sluk ikke for varmen ofte, da opstart af varmeanlæg er ekstrem dyrt. Skal du væk i en uge til 14 dage, skru da ned for varmen til 16-18 grader, men sluk ikke. Skal du væk i en længere periode kan det være en fordel at slukke. Husk dog at når der ikke er varme på, kan der dannes fugt.

Jeg håber du har fået et lille overblik over energiforbrug, og hvor du kan sætte ind i forhold til dette.

1 kommentar: