lørdag den 5. december 2009

Danmarks energiforbrug 2008


Danmarks energiforbrug 2008 viser at udledningen af CO2 er faldet svagt. Det samlede energiforbrug faldt med 2,2 %. Faldet skyldes både at den danske produktion af elkraft fra kulkraftværker er faldet i 2008, fordi den tidligere eksport af el er ændret til import af el (produktionen af el i de lande, som vi importere fra er baseret på vandkraft og kernekraft, altså CO2-fri energi). Desuden er det endelige energiforbrug faldet, hvilket til kan skyldes finanskrisen, og deraf produktionsnedgang man har set i slutningen af 2008. CO2 udledningen faldt med 2,1 %. Det betyder, at CO2 udledningerne siden 1990 er faldet med mere end 15 %. Da meget af den tidligere produktion i Danmark er flyttet til andre lande, er det dog ikke et reelt udtryk for en faldende CO2 produktion på verdensplan. Dog skal det her siges at man ikke her korrigeret for at nyetablerede produktioner i udlandet er mere co2 effektive, og at co2 forbruget derved kan være mindre ved den nye produktion, i forhold til den gamle.

Ifølge statistikken er energiforbruget i private husholdninger faldet med 1,1 %, hvilket måske kan tilskrives bedre isolering generelt og besparelser på energiforbruget. Endvidere en danskerne blevet mere fokuserede på energiforbrug i Danmark i 2008, og mange vælger at leve et grønnere liv. Med dette skal det forståes som at det købes biler det er mere brændstoføkonomiske korrekte, glødepærer udskiftes med sparepærer og huse isoleres bedre.

Danmark er stadig selvforsynende med energi. Godt nok faldt den danske produktion af olie, naturgas og vedvarende energi med 1,6 % i 2008, men Danmark producerer 30 % mere energi end vi forbruger.

Danmark er storeksportør af udstyr til vedvarende energi
Eksporten af energiteknologi og -udstyr (primært til vindkraft) steg med 19 % og 10 mia. kr. i 2008 og udgør nu mere end 10 % af Danmarks samlede vareeksport. Dette er et marked der vil blive satset endnu mere på i fremtiden, da Danmark skal gå fra at være produktionsland, til at være vidensland.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar