søndag den 30. maj 2010

Biobrændsel fordele


Biobrændsel har fordele, som kan vise sig rigtig gode i forhold til klima og afhængighed af olie. Biobrændsel er et "hot" emne for tiden, og mange politikere arbejder ¨hårdt på at finde ud af hvilke fordele landene kan drage af denne type brændsel.

Bioenergi er isoleret set CO2-neutral, fordi den CO2 der dannes ved afbrænding, svarer til den der optages fra atmosfæren under biomassens vækst. Bioenergi er derfor vedvarende eller fornyelig energi. Hvis vi bruger mere bioenergi og tilsvarende mindre fossil energi fører det til lavere udslip af CO2 til atmosfæren og mindsker klimapåvirkningerne. Derfor arbejdes der på større og mere effektiv udnyttelse af biomasse, blandt andet i kraft-varmeværker, og på det område er Danmark nået langt. Men den samme mængde biomasse kan ikke bruges to gange. Derfor handler det om at bruge biomassen bedst muligt. Biobrændstof-diskussionen handler i høj grad om, hvad der er mest effektivt: At brænde biomassen af i el- og varmeværker eller at omdanne den til biobrændstof og brænde den af i biler.

Biobændsel fordele er at det isoleret set er CO2-neutral, men hvad menes der egentlig med det. Jo ved selve forbrændingen af biobrænstof, er det CO2-neutralt, men tager man produktionsregnestykket med, altså den mængde energi der skal til for at producere biobrændstof, se det lidt anderledes ud. Det betyder at der kan spares ca. 50 % i forhold til traditionel brændstof som benzin og diesel. Dette er dog stadig en betragtelig del, der er værd at gå efter.

En anden biobrændsel fordele er at man kan benytte affaldsprodukter, som man tidligere ikke har kunnet udnytte, til at lave biobrændstof og heraf bioethanol. Dette aspekt er selvfølgelig yderst interessant, da der her vil være store muligheder for at spare klimaet for unødig forurening.

Der er stort potientiale i biobrændsel. I øjeblikket er udfordringen, at produktionen ikke skal gå udover fødevarerproduktionen, samt hvordan man udnytter den biomasse der er til rådighed bedst muligt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar